słowo

Wielki słownik ortograficzny PWN

słowo -wie; słów: słowo Boże (tekst Biblii), ale: Słowo Boże (= Syn Boży), Słowo Wcielone (= Jezus Chrystus)
słowo klucz słowa klucza; słowa klucze, słów kluczy
słowo wy•trych słowa wy•trychu; słowa wy•trychy, słów wy•trychów
po słowie tylko w zwrocie: być (z kimś) po słowie

Słownik języka polskiego PWN

słowo
1. «znak językowy mający jakieś znaczenie»
2. «wypowiedź ustna lub pisemna»
3. «obietnica złożona przez kogoś»
4. daw. «czasownik»
ostatnie słowo oskarżonego «wypowiedź podsądnego po mowach obrońcy i oskarżyciela przed ogłoszeniem wyroku przez sąd»
słowo wiążące «wypowiedź łącząca w całość poszczególne fragmenty programu artystycznego»
żywe słowo «słowo mówione»
słowa «wyrazy stanowiące czyjąś wypowiedź albo tekst czegoś»
pieśń bez słów «rodzaj instrumentalnej miniatury muzycznej o śpiewnej melodii»
wolność słowa «prawo do swobodnego wypowiadania swoich myśli»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

słowo-klucz
25.06.2007
Witam Państwa.
Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu takiej kwestii: słowo-klucz. Czy zapisać to wyrażenie z łącznikiem, czy bez? Nie chodzi o termin wyjaśniany przez Słownik terminow literackich, ale o wyrażenie określające słowo, dzięki któremu dojść można do sedna jakiegoś problemu.
Z gory dziękuję za wyjaśnienie.
Agnieszka K.
Słowo Boże
23.01.2003
Jak powinno się pisać: Słowo Boże czy słowo Boże? Np. „Spotkania z Jezusem w świetle Słowa Bożego”.
słowo na k...
11.09.2007
Czy mógłbym prosić o wytłumaczenie etymologii wulgarnego słowa kurwa? W Internecie można znaleźć wiele sprzecznych wersji pochodzenia tego słowa i trudno dotrzeć, która jest zgodna z prawdą.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... do kogo był pisany? Co miały znaczyć zawarte w nim słowa? Andrzej odwrócił ostatnią kartkę i zobaczył na końcu inicjały "K...
  • ... rozmaite usługi, a niekiedy tylko dzięki swej obecności i dobremu słowu. (Sprawę pomocy pieniężnej i w naturze poruszyliśmy już wyżej). Połowa...
  • ... mieli za sobą pisarski trening, uczący szacunku dla sensu używanych słów, sztuki wypowiadania jasnych i treściwych zdań, umiejętności przekonania słuchaczy do...

Encyklopedia PWN

słowo, słowo komputerowe, słowo maszynowe, słowo binarne,
inform. ciąg bitów stanowiący zawartość jednej lub kilku kolejnych komórek pamięci komputera bądź któregoś z rejestrów (inform.) procesora;
językozn. w dawnej terminologii synonim czasownika;
inform. ciąg symboli alfabetu języka formalnego wygenerowany (lub dający się wygenerować) przy użyciu gramatyki tego języka.
dziennik informacyjno-publicyst. o orientacji konserwatywnej,
kwartalnik społ.-polit., wyd. w Berlinie Zachodnim od 1988 z inicjatywy Pol. Duszpasterstwa Katol.;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!