lamentacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

lamen•ta•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

lamentacja
1. «pieśń żałobna, elegia lub tren»
2. daw. «lament, płacz»

• lamentacyjny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tego powodu spadły na miasto, cały kraj i jego ludność. Lamentacje te musiały więc powstać krótko po tej klęsce. Przy czym...
  • ... jak rośnie we mnie podziw dla swojskiego grania. Rzeczywiście te lamentacje są bardziej autentyczne od salonowych, pełnych ozdobników aranżów jakichś Stabat...
  • ... w święto Purim, potem zaś w wigilię tego święta. Czytanie Lamentacji podczas obchodzonego na pamiątkę zburzenia świątyni dnia postu, Tisza Beaw...

Encyklopedia PWN

Lamentacje Jeremiasza, Treny Jeremiasza,
poetycka księga Starego Testamentu, zawierająca 5 elegii (4 w formie akrostychów) dotyczących zburzenia Jerozolimy wraz ze świątynią (586 p.n.e.) i deportacji mieszkańców miasta;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego