miejsce

Wielki słownik ortograficzny PWN

miej•sce; -sc
Miej•sce Piastowe Miej•sca Piastowego
Małachowo-Złych Miejsc (wieś w Wielkopolskiem) Małachowa-Złych Miejsc; przym.: małachowski

Słownik języka polskiego PWN

miejsce
1. «przestrzeń, którą można czymś zająć lub zapełnić»
2. «określony fragment ciała»
3. «część jakiejś przestrzeni, na której ktoś przebywa, coś się znajduje lub odbywa; też: pomieszczenie służące określonym celom»
4. «wycinek przestrzeni przeznaczony dla jednej osoby»
5. «pozycja, ranga lub rola kogoś lub czegoś»
6. «fragment tekstu, wypowiedzi lub ciągu zdarzeń»
7. «stanowisko, posada»
medalowe miejsce «pozycja w zawodach, wyścigu itp., za którą przyznaje się medal»
miejsce artykulacji «miejsce największego zbliżenia narządów mowy przy wymawianiu danej głoski»
miejsce dziesiętne «w ułamku dziesiętnym: pozycja po przecinku, którą zajmuje dana cyfra»
miejsce geometryczne «zbiór wszystkich punktów przestrzeni geometrycznej mających określoną wspólną właściwość»
miejsce pracy, zatrudnienia «instytucja, firma itp., w której ktoś pracuje»
miejsce publiczne «teren lub pomieszczenie przeznaczone dla wszystkich ludzi, np. ulica, park, teatr»
miejsce siedzące, stojące, leżące «miejsce w środkach komunikacji przeznaczone do siedzenia, stania, leżenia»
miejsce zamieszkania «miejscowość, w której ktoś mieszka i zwykle jest zameldowany»
punktowane miejsce «pozycja w zawodach, wyścigu itp., za którą przyznaje się punkty»
zanęcone miejsce «miejsce, gdzie umieszczono przynętę»
miejscami «gdzieniegdzie»
jedność czasu, miejsca, akcji «trzy podstawowe zasady kompozycji dramatu klasycznego»
okolicznik miejsca «okolicznik określający miejsce czynności lub jej kierunek»
w miejscu «formuła umieszczana po nazwie adresata w pismach urzędowych przesyłanych w obrębie jednej miejscowości lub instytucji»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

miejsce dla się
22.04.2013
Dzień dobry,
chciałabym zapytać o miejsce się w szyku, kiedy występuje obok dwóch czasowników. Być może moja pamięć płata mi figle i tylko wydaje mi się, że istnieje zasada umieszczania się między czasownikami, np. „Nie mogę się uwolnić” zamiast „Nie mogę uwolnić się”. Czy taka reguła istnieje? Czy też miejsce się jest tam, gdzie się podoba?
Pozdrawiam
Aneta Dąbrowska-Korzus
miejsce i data w oficjalnym piśmie
11.11.2011
Dzień dobry,
mam pytanie, które dotyczy pisania pism i podań. Proszę o wyjaśnienie, która forma zapisu miejscowości i daty jest prawidłowa.
1. Piotrków Tryb., 01.11.2011r.
2. Piotrków Tryb. 01.11.2011r.
3. Piotrków Trybunalski 01.11.2011r.
4. Piotrków Trybunalski, 01.11.2011r.
Dziękuję
Monika Złotowska
miejsce partykuły
21.04.2011
Czy oba zdania będą poprawne. Chodzi mi o ich szyk.
1. Interesujące znaki drogowe znajdują się również w naszym mieście.
2. Interesujące znaki drogowe również znajdują się w naszym mieście.
Z góry dziękuje za odpowiedź

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... się w kilku miejscach naraz, korupcji i traktowania szpitala jako miejsca zaopatrywania się w towary - ostrzega Golinowska. - To ostatnie podnosi koszty...
  • ... stał. Dopiero po zakończeniu dochodzenia PKP odstawi go na swoje miejsce. Dzięki numerom rejestracyjnym samochodów, które pracownik PKP zapisał tego feralnego...
  • ... pierwszeństwo ciepłym krajom, zimnym fiordom, a nawet mongolskim stepom jako miejscom lepszym do spędzania wakacji niż Bieszczady, Mazury czy Kaszuby. Ale...

Encyklopedia PWN

miejsce, umiejscowienie,
filoz. jedna z dziesięciu wymienionych przez Arystotelesa kategorii bytu;
miejsce wiążące rybosomy, sekwencja Shine–Dalgarno,
genet. region w mRNA prokariontów bogaty w zasady purynowe, położony zazwyczaj w odległości 6–8 nukleotydów od kodonu inicjującego translację;
miejsce zerowe funkcji, punkt zerowy funkcji,
mat. wartość zmiennej niezależnej, dla której dana funkcja przyjmuje wartość zero;
miejsca, gdzie okupanci niem. w czasie II wojny światowej (1939–45) dokonywali masowych egzekucji
czasopismo społ.-kult., wyd. i redagowane 1782–92 w Warszawie przez księdza P. Świtkowskiego (zmodyfikowany tytuł Pamiętnik Polityczno-Historyczny przypadków, ustaw, osób, miejsc i pism wiek nasz szczególniej interesujących),
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego