miejsce

Słownik języka polskiego PWN*

miejsce
1. «przestrzeń, którą można czymś zająć lub zapełnić»
2. «określony fragment ciała»
3. «część jakiejś przestrzeni, na której ktoś przebywa, coś się znajduje lub odbywa; też: pomieszczenie służące określonym celom»
4. «wycinek przestrzeni przeznaczony dla jednej osoby»
5. «pozycja, ranga lub rola kogoś lub czegoś»
6. «fragment tekstu, wypowiedzi lub ciągu zdarzeń»
7. «stanowisko, posada»
medalowe miejsce «pozycja w zawodach, wyścigu itp., za którą przyznaje się medal»
miejsce artykulacji «miejsce największego zbliżenia narządów mowy przy wymawianiu danej głoski»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego