znosić

Wielki słownik ortograficzny PWN*

znosić -oszę, -oszą; -oś•cie
znoszenie (lotn.); -szeń

Słownik języka polskiego PWN*

znieść Iznosić I
1. «przenieść z góry na dół coś lub kogoś»
2. «nosząc jedną po drugiej, zgromadzić wiele rzeczy w jednym miejscu»
3.  «zebrać różne informacje»
4. «niosąc, zabrać kogoś z miejsca, w którym został raniony lub doznał kontuzji»
5. «o prądzie wody, powietrza: sprawić, że statek, łódź, samolot itp. zboczył z drogi»
6. «o jakimś żywiole lub innych czynnikach: spowodować, że coś przestanie istnieć»
7. «o samicach ptaków: złożyć jaja»
8. «unieważnić przepis, ustawę itp. lub zlikwidować jakiś urząd»
9. daw. «zwyciężyć wroga w bitwie»
znieść IIznosić II
1. «cierpliwie wytrzymać coś nieprzyjemnego»
2. «wykazać tolerancję wobec kogoś lub czegoś»
znieść się Iznosić się I «wykazać tolerancję wobec siebie wzajemnie»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego