ODWIEŚĆ, ODWIEŹĆ

ODWIEŚĆ, ODWIEŹĆ
Odwieść kogoś możemy od złych zamiarów, czasownik ten jest pokrewny wyrazom wieść (np. palcem po mapie) i wodzić (np. wzrokiem).
Odwieźć natomiast można kogoś samochodem, por. pokrewne wozić, wóz i in. Najłatwiej pomylić te słowa wtedy, gdy oba oznaczają ruch, por. odwieść kogoś na bok (tzn. sprawić, żeby tam z nami odszedł) i odwieźć kogoś na rynek (zawieźć go tam z powrotem). Pomocny może być test synonimii: odwieść, gdy dotyczy przemieszczania się, ma synonim odprowadzić, i zakłada przemieszczanie się na nogach; odwieźć natomiast oznacza ruch na kołach lub choćby na płozach.
Mirosław Bańko
 
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego