ODWIEŚĆ, ODWIEŹĆ

 
ODWIEŚĆ, ODWIEŹĆ
Odwieść kogoś możemy od złych zamiarów, czasownik ten jest pokrewny wyrazom wieść (np. palcem po mapie) i wodzić (np. wzrokiem).
Odwieźć natomiast można kogoś samochodem, por. pokrewne wozić, wóz i in. Najłatwiej pomylić te słowa wtedy, gdy oba oznaczają ruch, por. odwieść kogoś na bok (tzn. sprawić, żeby tam z nami odszedł) i odwieźć kogoś na rynek (zawieźć go tam z powrotem). Pomocny może być test synonimii: odwieść, gdy dotyczy przemieszczania się, ma synonim odprowadzić, i zakłada przemieszczanie się na nogach; odwieźć natomiast oznacza ruch na kołach lub choćby na płozach.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego