Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
��arcie
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zawarcia nowego układu zakładowego. Przepisy art. 241[20] § 3 i art. 241[25] stosuje się odpowiednio.
  § 5. W razie gdy nie...
 • ... w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 36[1] § 1.
  Art. 38. § 1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej...
 • ... Groźba bezprawna jest to zarówno groźba, o której mowa w art. 166, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości...
 • ... zwrot różnicy przedawnia się z upływem roku od dnia zapłaty.
  Art. 542. (skreślony).
  Art. 543. Wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na...
 • ... przysługuje małżonkowi, jeżeli wspólne pożycie małżonków ustało za życia spadkodawcy.
  Art. 940. § 1. Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił...
 • ... karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.
  Art. 259. Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu...
 • ... trafnie podkreśla Jan Brol prawo do urlopu wypoczynkowego zagwarantowanego w art. 152 k. p. przysługuje "pracownikowi", a więc osobie świadczącej pracę...
 • ... osoby do określonego zachowania się - art. 191 Kodeksu Karnego.
  - zgwałcenie -
  art. 197 Kodeksu Karnego. Uwaga: przestępstwo to popełnia każdy, kto przemocą...
 • ... o Prawach Dziecka i z przepisami kodeksu rodzinnego. Na podstawie art. 51 kodeksu karnego sąd karny może zawiadomić sąd rodzinny, jeśli...
 • ... nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.
  Art. 395. § 1. Można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać...
 • ... rejestrów oraz ich organizację i sposób prowadzenia regulują odrębne przepisy.
  Art. 38. Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany...
 • ... tego, co wierzycielowi zapłacił, chyba że działał w złej wierze.
  Art. 887. Jeżeli wierzyciel wyzbył się zabezpieczenia wierzytelności albo środków dowodowych...
 • ... wpływem skrajnego rozdrażnienia i wyczerpania nerwowego. Sprawa została umorzona z art. 49 Małego Kodeksu Karnego wskutek znikomej szkodliwości społecznej czynu. Sąd...
 • ... która zawarła ponownie małżeństwo pozostając w poprzednio zawartym związku małżeńskim.
  Art. 14. § 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w...
 • ... prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.
  Art. 40. Przepisu
  art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa...
 • ... tej Spółdzielni w rejestrze sądowym, a to na podstawie przepisu art.231 Kodeksu pracy.
  §10. Obie Spółdzielnie, to jest Spółdzielnia dotychczasowa...
 • ... nie zrzeszonego w związku - zgodnie z ustawą o związkach zawodowych.
  Art. 24. (skreślony).

  Rozdział II
  Umowa o pracę
  Oddział 1
  Zawarcie...
 • ... wartość i koszt robocizny albo sumę odpowiadającą zwiększeniu wartości rzeczy.
  Art. 228. Przepisy określające prawa i obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej...
 • ... nie złożył doniesienia. Te zdarzenia, o których wiemy, podpadają pod art. 288 Kodeksu Karnego, mówiący o uszkodzeniu cudzej rzeczy, a to...
 • ... ogłoszenia zgodnie z art. 49 Regulaminu, o wejściu w życie art. 31-33 Regulaminu Towarzystwo poinformuje zgodnie z art. 49 Regulaminu...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego