Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Stary-Testament
Znaleziono 113 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... post Jezusa na pustyni. Odwołujemy się także do przykładów ze Starego Testamentu, gdzie liczba czterdzieści wiązała się z czasem oczyszczenia i przygotowania...
 • ... starsi
  Po Pięcioksięgu, czyli pięciu księgach Tory, w zbiorze ksiąg
  Starego Testamentu znajdują się księgi określane w Biblii hebrajskiej mianem ,,ksiąg pierwszych...
 • ... kontrowersyjną. Zwalczana przez Żydów za swój rzekomy antysemityzm (katarskie odrzucanie Starego Testamentu), zwolenniczka ścisłego determinizmu w przyrodzie - i w człowieku - chrześcijaństwo ceniła...
 • ... sobie jako kobiety?
  To typowo chrześcijański sposób myślenia. Jahwe ze
  Starego Testamentu jest co prawda rodzaju męskiego, ale nakazał przed tysiącami lat...
 • ... taką asymetrią, ponieważ współczesny judaizm nie jest prostą kontynuacją religii Starego Testamentu, czyli nie jest prostym przedłużeniem religii biblijnego Izraela, która istniała...
 • ... rozmawialiśmy o historii jego narodu: o stworzeniu świata i bohaterach Starego Testamentu, których wcale nieźle znałem z lekcji religii i opowieści tu...
 • ... zacząć od jej biblijnych źródeł. Mity, znaki, przypowieści towarzyszące księgom Starego Testamentu są pełne win, winnic, winorośli nie tylko w ich symbolicznym...
 • ... od VI do IV wieku przed naszą erą, redagowali tekst Starego Testamentu i przekazali nam go w tej formie, w jakiej go...
 • ... zastanawiało mnie to, że więcej miejsca poświęca się w nim Staremu Testamentowi, a przecież tym, co stanowi podstawową przyczynę rozłamu między Żydami...
 • ... i gdzie indziej, np. w starożytnym Ugarit. Zresztą i sam Stary Testament w opowieści o złożeniu przez Eliasza ofiary na górze Karmel...
 • ... drewniane jarzmo na szyję (Jer 27, 2; 28, 10-12). Stary Testament dostarcza sporo danych, wskazujących, że zachowanie proroków nieraz odbiegało od...
 • ... w biednej staruszce zwolenniczkę tak zwanego judaizantyzmu (jego wyznawcy uważali Stary Testament za jedyne źródło wiary).
  Dopóki Rzeczpospolita była mocarstwem, dopóty chlubiono...
 • ... jest także główną częścią Tanachu (w kościele chrześcijańskim znanego jako Stary Testament), czyli kanonu 24 ksiąg żydowskich. Składa się on z trzech...
 • ... na księgi, które także chrześcijanie uważają za natchnione przez Boga (Stary Testament), to stanowi to pewną więź, przynajmniej na płaszczyźnie literalnej. Oczywiście...
 • ... po zebraniu 100 tys. podpisów. "Walczymy z podatkami niesprawiedliwymi. I Stary Testament i Nowy Testament i Koran zawierają zakaz rabunku wdów i...
 • ... wskazywały na inny czas powstania danego psalmu.
  Z języka hebrajskiego
  Stary Testament został przełożony na język grecki w III w. p.n...
 • ... rozszerzenia wybraństwa jednego narodu na całą ludzkość przez ofiarę Chrystusa. Stary Testament wypełnił się, przechodząc w Nowy Testament, wybraństwo narodu przeszło na...
 • ... religią. Chrystus mówił, o ile pamiętam, że nie przyszedł obalać Stary Testament, ale go rozwinąć. Chrześcijaństwo było właściwie gnostyczną sektą powstałą z...
 • ... żydowskiego. Jeszcze mocniej musimy do niego sięgnąć, jeżeli chcemy zrozumieć Stary Testament. Nasze zainteresowania mają zatem charakter religijny. U Żydów takich motywacji...
 • ... b), jaki miał zastąpić Pismo Święte, pod wieloma względami przypominał Stary Testament (pisałem o tym w książce Polska na zakrętach dziejów, 1997...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego