Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Stary-Testament
Znaleziono 113 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... złych ludzi z miasta". Powoływano się też na Księgę wyjścia Starego Testamentu, gdzie napisano: "Złoczyńcom nie dopuszczaj żyć na świecie". Uzasadnienie okrucieństwa...
 • ... drukowanych wydaniach Biblii hebrajskiej, która przejęła go z greckiej wersji Starego Testamentu. Można jednak przyjąć obie te księgi za jedno dzieło. Można...
 • ... o heroicznych walkach bogów z olbrzymim potworem chaosu. W tekstach Starego Testamentu zachowały się wyraźnie ślady tych wierzeń ludowych. W ugaryckim poemacie...
 • ... zostają wynagrodzone.
  Bohaterem utworu Reja jest Józef-patriarcha, postać ze
  Starego Testamentu, z Księgi Rodzaju, z rozdziałów od XXXVII do L, które...
 • ... ślubowanie niemiłe jest Panu.
  Zawicki za Buchananem tak przebudował fabułę
  Starego Testamentu, by osiągnąć maksimum napięcia dramatycznego, a zarazem zachować jedność miejsca...
 • ... spotkać jego ojca o twarzy żydowskiego patriarchy z ilustracji do Starego Testamentu.
  W czasie ONR-owskiego szaleństwa młodzieży akademickiej, wprowadzenia numerus clausus...
 • ... mężczyzn sporządzone, przeciw nim się obraca. Popatrzcie na mężów ze Starego Testamentu; co symbolizują ich postacie?
  Siłę fizyczną, prostactwo, przemoc, dzikość, ślepe...
 • ... hrwt)
  Tora jest powszechnie znana jako pięć początkowych ksiąg biblijnego
  Starego Testamentu. Według żydowskiej tradycji jest księgą objawioną, jest znakiem Przymierza (łac...
 • ... niewątpliwie większy wpływ na umysłowość kolejnych pokoleń niż inne księgi Starego Testamentu. Jest to bowiem liryka religijna o zniewalającym pięknie i bogactwie...
 • ... II wieku - przeżywało pokusy odcięcia od judaistycznego dziedzictwa i odrzucenia Starego Testamentu. Ojcowie Kościoła, zwłaszcza najwcześniejsi (św. Ireneusz, Tertulian, Orygenes), podjęli wielki...
 • ... synem Janem Pawłem.

  Semantyka katedry wawelskiej
  W "Księdze Kronik" (Paralipomenon)
  Starego Testamentu czytamy: . Na frontonie rzymskiej katedry św. Jana na Lateranie dostrzegamy...
 • ... Codziennie rano, zwrócona twarzą ku słońcu, intonuj tę najdoskonalszą pieśń Starego Testamentu. Niech cię nie zraża jej archaiczny język, pamiętaj, że miłość...
 • ... swój sposób i swą własną wersję umieścili wśród świętych ksiąg Starego Testamentu.

  We wszystkich miastach nad Eufratem i Tygrysem wznosiły się ogromnie...
 • ... w tym momencie mniej ważne, czy jest to karzący Bóg Starego Testamentu, surowy, protestancki, czy łagodniejszy, katolicki. Ważne, że milczy, a to...
 • ... trzecim i czwartym poemacie, spotykany zresztą i w innych księgach Starego Testamentu, ale także różnice językowe i stylistyczne. Druga i czwarta lamentacja...
 • ... Witkiewiczowskiej. Tym razem tematem ludowych obrazków na szkle będą bohaterowie Starego Testamentu. Autorami prac są artyści z Podhala, Orawy i Szczawnicy.
  Wernisaż...
 • ... uważa, że "protestanccy purytanie wypożyczyli zarówno retorykę jak i wyobraźnię Starego Testamentu, świadomie modelując swe zachowanie na Narodzie przez Boga Wybranym, realizującym...
 • ... musi się wdawać w nader skomplikowane kwestie egzegetyczne.
  Pismo święte
  Starego Testamentu dzieli się na trzy grupy: 1. Księgi Prawa, czyli Pięcioksiąg...
 • ... zaprezentowana zostanie również seria barwna, zatytułowana "Arabskie noce".
  Ilustracje do
  Starego Testamentu pochodzą z lat 1931-1939 i są uznawane za szczytowe...
 • ... sentencji mogły być wzorem dla przypowieści hebrajskich. W różnych księgach Starego Testamentu zachowała się część takich dawnych maksym i przypowieści (np. Sdz...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego