Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Stary-Testament
Znaleziono 113 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... ich własnym terenie, teatr jezuicki chętnie podejmował także motywy ze Starego Testamentu, tak często wykorzystywanego przez pisarzy reformacyjnych jako zbiór wzorów osobowych...
 • ... w Jaszczurówce otwarto XII Wystawę Malarstwa na Szkle, zatytułowaną "Bohaterowie Starego Testamentu". Ekspozycję można oglądać do końca sierpnia.
  Od 1988 roku w...
 • ... pochodzi z mitologii greckiej, drugi z Pisma świętego, zazwyczaj ze Starego Testamentu, i które są na tyle do siebie podobne, że mogą...
 • ... było wskrzesić manichejskie wyznanie, ale ich odmowa przyjęcia Jehowy ze Starego Testamentu inaczej niż jako niższego demiurga, odpowiedzialnego za zły świat, znajduje...
 • ... tekstów biblijnych, przeciwstawiamy nieraz sprawiedliwego (a nawet i okrutnego) Boga Starego Testamentu miłosiernemu Bogu z Ewangelii.

  3. Zapadło mi w pamięć zdanie...
 • ... ziemskimi niewiastami, o czym znaleźć można świadectwo w Piśmie Świętym Starego Testamentu, bo upodobali sobie w nich dla ich niezwykłej urody i...
 • ... grozy, lęku, rozpaczy. Bóg jest tu groźnym, mściwym, karzącym Bogiem Starego Testamentu i zapewne Stary Testament, w szczególności odpowiednie psalmy, był wzorem...
 • ... niż wyborne srebro" (8, 1-19)
  Księga Hioba
  Kolejną księgą
  Starego Testamentu należącą do literatury mądrościowej jest Księga Hioba. Tytuł księgi pochodzi...
 • ... ze wszech miar naganne. Znajdowano je dość często na kartach Starego Testamentu, księgi pełnej zresztą mało budujących moralnie scen. Dlatego też Bogusław...
 • ... i treści. Podobne utwory spotyka się też poza hebrajskim kanonem Starego Testamentu. Przykładem tego są Księga Eklezjastyka, znana też jako Księga Jezusa...
 • ... ta została mu nadana z zewnątrz poprzez konfrontację ze zdaniem Starego Testamentu, z Ksiąg Jozuego, zdaniem, które brzmi: "I stanęło słońce i...
 • ... to pewną więź, przynajmniej na płaszczyźnie literalnej. Oczywiście chrześcijańskie rozumienie Starego Testamentu zasadniczo różni się od rozumienia tychże ksiąg przez judaizm. Chrześcijaństwo...
 • ... filologiczne studia trójjęzykowe (łacina, greka, hebrajski) i jęli się przekładów Starego Testamentu bezpośrednio z hebrajskiego, a Nowego z greckiego. W tym czasie...
 • ... 1, 20). Zjawisko to zresztą często spotyka się w księgach Starego Testamentu. Opowieść o narodzinach, rozpoczynająca pierwszą księgę, miała zdaniem tych samych...
 • ... bez zmian. Jest to zarazem jeden z najpiękniejszych fragmentów całego Starego Testamentu, słusznie zaliczany do jego arcydzieł. Toteż można twierdzić, że podobnie...
 • ... Charakterystyczne jest, że imiona
  Archontów są często imionami Boga ze
  Starego Testamentu np. Jao,
  Sabaoth, Adonai, Elohim, El Shaddai zaś ich przywódca...
 • ... wypowiedzi zostały utrwalone na piśmie i zostały włączone do kanonu Starego Testamentu.
  Sposób działania proroków ilustruje trafnie jedna z opowieści Ksiąg Królewskich...
 • ... ale zawierającą pewne znacznie wcześniejsze materiały.
  Księgi mądrościowe, czyli sapiencjalne,
  Starego Testamentu określa się też mianem pouczających lub dydaktycznych. Wszystkie te księgi...
 • ... nad Pieśniami zawiera cechy występujące też w innych, późnych księgach Starego Testamentu, takich jak Księga Jonasza czy Księga Koheleta (Eklezjastesa), a charakterystyczne...
 • ... na kompilacyjny charakter ksiąg biblijnych.

  Księgi Samuela
  We współczesnych wydaniach
  Starego Testamentu występują dwie Księgi Samuela. Taki też podział ma miejsce w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego