Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
aktualny
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... niepodległości, towarzyszyły informacje radiowe i telewizyjne donoszące o represjach przeciwko aktualnej opozycji, stawiającej sobie podobne cele. Notabene ta ostatnia również nie...
 • ... dziś rozumiemy - świątynia musi być
  odwzorowaniem kosmosu na najwyższym poziomie
  aktualnej wiedzy. Najwyżsi
  eksperci w zakresie liczby i miary, którymi byli...
 • ... że własny dom dla każdej rodziny jest jednym z elementów aktualnej polityki państwa, zmierzającej do poprawy warunków życia ludności.
  Ogłaszając w...
 • ... profetyzmu i działalności proroków było to, że nawiązywały one do aktualnej sytuacji i starały się dać odpowiedź na pewne palące ludzkie...
 • ... finansowej badanych firm. Lepszą ocenę odnośnie bieżącego portfela zamówień i aktualnej produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej w maju w porównaniu...
 • ... wyprzedaże.
  - Po pierwsze: bardzo często na towarach brakuje dwóch cen -
  aktualnej (czyli tej po przecenie) oraz wcześniejszej. Przez to klient nie...
 • ... pewnych obiektów, o potencjalnej ich realizowalności, ale nie abstrakcję nieskończoności aktualnej. Potencjalna realizowalność oznacza tu na przykład, że możemy uważać działanie...
 • ... pogłębiały ten kult i wykraczały znacznie dalej, nabierając nieprzemijającej i aktualnej wartości. I to właśnie jest głównym powodem zainteresowania tym problemem...
 • ... nie związany ani z przeszłością, ani z przyszłością. Poczucie złudy aktualnej rzeczywistości potęguje się we mnie tak dalece, że nagle znajduję...
 • ... km, delta Wołgi o powierzchni 19 000 km2 (tj. 5% aktualnej powierzchni Morza Kaspijskiego), która jest pocięta przez blisko 80 ramion...
 • ... przedziale czasu (definicja proponowana przez WMO).
  Ewapotranspiracja względna stosunek ewapotranspiracji
  aktualnej E do parowania potencjalnego E, to jest EE.
  Utajone ciepło...
 • ... nie stać. Sanepid wydaje ocenę negatywną nawet z powodu braku aktualnej książeczki zdrowia pracownika, co nie znaczy, że klientom grozi powszechne...
 • ... jednego wyrobu (godzin/jedn. prod.);
  xi - współczynnik wyrażający stosunek pracochłonności
  aktualnej dla danej partii do pracochłonności docelowej.
  Przyjmując te wielkości do...
 • ... ogólności można to zrobić dwiema metodami:
  1. automatycznie - zapisują dane
  aktualnej pozycji (np. gdy chcemy potem wrócić na to samo miejsce...
 • ... Rady Ekumenicznej oraz Kościoła rzymskokatolickiego.
  - Europa potrzebuje znaków świadectwa o
  aktualnej obecności chrześcijan w życiu codziennym. W ten sposób mówimy także...
 • ... zazwyczaj skracano w wyniku amnestii lub innych decyzji, wynikających z aktualnej sytuacji politycznej.
  Przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych informowali oficjalnie o kolejnych...
 • ... cukrowniami. Znany jest przypadek firmy A., która kupowała cukier po aktualnej cenie rynkowej, a równocześnie przedstawiała wytwórni fakturę za inne usługi...
 • ... lektura artykułu ppłk. Eugeniusza Gronostaja i odniesienie jego treści do aktualnej sytuacji kultury fizycznej w wojsku zmusza do refleksji.
  Gdy po...
 • ... 5.99) nie pozostawił on suchej nitki na pryncypiach naszej aktualnej polityki ekonomicznej i na czołowym reformatorze polskiej gospodarki czyli prof...
 • ... powiedział premier Oleksy. Gość z Chin przedstawił informacje na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w jego kraju.  Nagrody MkiS

  Od września...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego