Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
energia
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... baterii słonecznych, siłowni wiatrowych, hydroelektrowni itp. Na razie w kraju energia odnawialna to tylko ponad 2 proc. Budowa wiatraków jest najszybszym...
 • ... i cząstka zostaje wchłonięta przez jądro. W przypadku wartości Q0 energia masowa 0 zmniejsza się, co prowadzi do wzrostu energii wzbudzenia...
 • ... życia gospodarczego. Najdobitniej potrzeby te ujawniają się w programie gospodarki energią oraz w ochronie środowiska.
  J. Grzesica (1983) sformułował zasady etyki...
 • ... przemyślana decyzja.
  Czując wsparcie najbliższych, Birgit z wielkim entuzjazmem i
  energią rozpoczęła działalność. Szybko przezwyciężyła wszystkie formalne wymagania, wynajęła lokal na...
 • ... cząsteczce.
  Operator przedstawia energię kinetyczną i-tego elektronu, Vi jest
  energią potencjalną oddziaływania tego elektronu ze wszystkimi jądrami, zaś symbolizuje energię...
 • ... zostaje rozproszona, stanowi dodatkowy ubytek masy jądra i nazywana bywa energią kondensacji. Pozostała część powoduje rozmycie poziomu Fermiego, tj. podtrzymuje stan...
 • ... kilkuset MeV. Wobec małej stosunkowo energii oddziaływania w porównaniu z energią zderzenia można oczekiwać, że rozproszone neutrony nie zmienią znacznie swego...
 • ... w latach świetności kuźnickiej huty stały rzędem młoty wodne, poruszane energią młynówki, odprowadzonej od potoku Bystra i płynącej po lewej stronie...
 • ... można umieścić między pięknością a niższością albo między chaosem i energią... O światopoglądzie Gombrowicza rozprawiać wolno bez końca. Po prostu dlatego...
 • ... że otrzymany wynik jest przybliżeniem wynikającym z zachowania związku między energią wzbudzenia U i temperaturą termodynamiczną t w postaci identycznej jak...
 • ... systemy remontowe, dajmy na to, mogły posiadać baterie ładujące się energią słoneczną. Byłyby wówczas nadzwyczaj uprzywilejowane w stosunku do tamtych.
  - Ale...
 • ... postaci sumy dwóch składowych. Pierwsza składowa zmienia się wolno z energią, druga szybko fluktuuje wraz ze zmianą energii rozpraszanej cząstki. Pokażemy...
 • ... każdą inną formę energii. Jest ona ściśle związana z jądrową energią wiązania. ((...))
  Weźmy najogólniejszy zapis reakcji ((...)) oraz załóżmy, że jądro-tarcza...
 • ... strat cieplnych, Q ciepłem s zakumulowanym w członie grzejnym, Q energią pobraną przez wyposażenie członu grzejnego. Tak rozumiana Sprawność może być...
 • ... gdzie 0 jest początkową energią kinetyczną pocisku, a i - potencjalną energią elektrostatyczną (kulombowską) zależną od odległości x ((...))
  Ze zbliżaniem się pocisku...
 • ... swojego atomu. Minimalna energia dla realizacji tego procesu nazywa się energią jonizacji. Jeśli więc elektron uzyska energię większą lub równą energii...
 • ... pełna obaw i pretensji do całego świata istota? Wprost tryskasz energią, nabrałaś pewności siebie. I masz to, o co walczyłaś: zainteresowanie...
 • ... uzdrowiło ten rynek, często podaje się Norwegię. Oddzielono tam handel energią od jej przesyłu i wszystkim odbiorcom umożliwiono swobodny wybór producenta...
 • ... poruszyły mnie, wkurzyły (strzeżcie się, mężczyźni), a także napełniły nową energią. Tak. Jestem i chcę być feministką. To nie fair, że...
 • ... startuje tu od wartości n pi i początkowo rośnie z energią odpowiednio do rezonansu. Równocześnie składowa fazy pochodząca od tła maleje...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego