Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
masy
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... czyste, nie zmącone lękiem. Jest z tych, co wyrastają z mas, są ich wolą, niekiedy legendą...
  - Szczęsny, ja cię widzę w...
 • ... polityczna została przeniesiona z wąskiej płaszczyzny konspiracyjnej na szeroką arenę mas narodu, sytuacja zmieniła się radykalnie.
  Samo życie, bieg wypadków odsłonił...
 • ... skutkiem będzie zwycięstwo sprawiedliwości społecznej i przejście władzy w ręce mas pracujących całego świata. Proces demokratyzacji jest nieodwracalny i w żadnym...
 • ... wymiany ciepła z otoczeniem. Adwekcja mas powietrza ­ poziome przemieszczanie się mas powietrza. Aerologia ­ dział meteorologii zajmujący się badaniem wyższych warstw atmosfery...
 • ... kolejnych przybliżeń.
  Dla zaprojektowanego przebiegu nowej powierzchni oblicza się wielkości
  mas ziemnych wykopów i nasypów. Dąży się do tego, aby wielkości...
 • ... a nawet na lodach dryfujących po morzu, jak również wewnątrz mas lodowych oraz pod nimi. Funkcjonowanie tego typu zbiorników na powierzchni...
 • ... oczywiście KOR i inne grupy tego rodzaju, żerując na niezadowoleniu mas, spowodowanym przez błędy gospodarcze kierownictwa, były - wedle tej optyki - siłą...
 • ... konkuruje bynajmniej z winami zwyczajnymi, że "nie jest winem dla mas ani też winem stołowym, jest to wino przeznaczone na prywatne...
 • ... oni żadnych złudzeń, iż ich idee dotrzeć mogą do szerokich mas. Widział to już jasno cytowany wyżej Georg Quabbe: "Pochlebcze, optymistyczne...
 • ... strąca na dno nędzy, KPRP winna reagować na wszystkie bolączki mas i wysuwać konkretne żądania związane z codzienną walką o poprawę...
 • ... masie większej od około siedmiu mas słonecznych (albo około trzech mas słonecznych przy końcu cyklu spalania helu) energia jest emitowana w...
 • ... ustawionej na pochyłym podłożu, obok obciążeń wynikających z bezwładności obracanych mas, występują obciążenia pochodzące od sił ciężkości (rys. 11.12). W...
 • ... Sternika, w wyniku zwyczajnej mafijnej rozróby i przy całkowitym lekceważeniu mas, które w ogóle nie tylko nic nie wiedziały, ale które...
 • ... Afryki. Elity rządzące w tych krajach z niecierpliwością obserwują zachowawczość mas, które nadal tkwią w prymitywizmie metod używanych w rolnictwie, nie...
 • ... tego czasu datuje się utrata wiarygodności dowództwa Armii Czerwonej u mas żołnierskich, który tak fatalnie zaważył na początkowym okresie późniejszej wojny...
 • ... bowiem, że masowy rozgłos nadawany wybranym treściom ułatwia sterowanie świadomością mas i może wpływać na stosunki międzynarodowe. Podstawą władzy duchowej państwa...
 • ... kostnego czworonogów dla różnych pozycji ciała i wyznaczył położenia środków mas w tych pozycjach.
  Jak widać, już od dawna człowiek był...
 • ... z jądrem lodowym. Innym procesem, który może prowadzić do powstawania mas martwego lodu jest nagły spływ jeziora zatamowanego jęzorem lodowca. W...
 • ... się ono z trzech atomów wodoru i trzech neutronów. Suma mas składników wynosi ((...)) i Rzeczywista masa nuklidu wynosi ((...)) . Stąd energia wiązania...
 • ... śnieżno-wodnych ze stromych lodowców górskich (zwykle wiszących); 4)oddzielanie mas martwego lodu od lodowca w wyniku działania różnych procesów oraz...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego