Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
rys
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... nadwozia, a silnik równolegle lub prostopadle do płaszczyzny zero Y (rys. 1.13).
  Nie ma wyraźnych przesłanek, dla których kabina operatora...
 • ... do punktu pomiarowego na klatce piersiowej pacjenta otwartą częścią obudowy (rys. 10.6).
  Mikrofony cewnikowe, które wymagają wprowadzenia do wnętrza krwiobiegu...
 • ... i krawężników norma PN-ISO 2867:1997 ustala następujące zalecenia (rys. 15.10, tablicy 15.4): pomosty i przejścia powinny być...
 • ... fosforanu i fluorku wapnia w zależności od odczynu pokazano na rys.6.8. Schemat urządzenia badawczego, w którym wykonano test skuteczności...
 • ... 2.1.1. Pomiary wstęgowe. Pomiary długości bezpośrednie
  Taśma stalowa (
  rys. 2.1a) jest to wstęga stalowa o długości 20 m...
 • ... na miejsce, w którym pomiar będzie najlepiej czytelny.
  Sytuacja b) - (
  rys. 2.109b): należy ją traktować jako dwa odrębne układy pomiarowe...
 • ... pośrednictwem dwóch wałów napędowych 5.
  W hydraulicznym sposobie przenoszenia napędu (
  rys. 13.2b), pompa układu hydraulicznego 1 jest napędzana bezpośrednio przez...
 • ... cyrkiel proporcjonalny i pantograf mechaniczny lub optyczny.
  Cyrkiel proporcjonalny (redukcyjny) (
  rys. 1.24) składa się z dwóch ramion zakończonych ostrzami i...
 • ... m3.
  W Kujbyszewskich Zakładach Rafineryjnych eksploatowany jest ciśnieniowy separator nafty (
  rys.4.9). Ciepłe ścieki zaolejone doprowadzane są do oddzielacza 1...
 • ... w grupach tioli, sulfidów, chlorowcopochodnych aromatycznych i alifatycznych oraz amin (rys. 4.11-4.15).

  Współczynnik korelacji log SPWW względem nC...
 • ... przekroju poprzecznym ulicy jest pokazane na rys. 2.118 i rys. 2.119.
  Ustala się następujące głębokości przewodów sieci podziemnej:
  - dla...
 • ... względu na konieczność ochrony wód Bajkału. Oczyszczalnię dla tych zakładów (rys.7.4) zaprojektowano na przepustowość 12000 m3/h 250000 m3...
 • ... członów osprzętu, zostały sporządzone odpowiednie histogramy. Są one przedstawione na rys. 9.6 i 9.7 oraz schematycznie na rys. 9...
 • ... uwzględnić odbicie mocy od podłoża na jakie wsad jest naniesiony (rys.3.2). W każdym przypadku prawidłowy dobór źródła promieniowania do...
 • ... m3/t. Do odbiorników odprowadzane są ścieki z odświeżania obiegów (rys.2.2). Aby jeszcze bardziej ograniczyć zużycie wody, opracowano w...
 • ... czynniki produkcji, a gospodarstwa domowe sprzedają je. Te relacje pokazuje rys. 7.2.
  Na rysunku tym krąg wewnętrzny ilustruje przepływy zasobów...
 • ... chodzą zazwyczaj "chwytając" (ściskając) podłoże; inna możliwość to "rozpychanie" gruntu (rys. 5.1). Składowe te jednak nie są zbyt duże.

  5...
 • ... o współrzędnych W i MR , dążąc do uzyskania obszaru korelacji (rys. 11.2). W przypadku określenia obszaru korelacji dla danej klasy...
 • ... w odpływie.
  Na rysunku 4.2 przedstawiono separator grawitacyjny, na
  rys.4.3 separator płytowy CPI firmy Lurgi, zainstalowany w Rafinerii...
 • ... w manierze występu w elitarnym nocnym klubie nadaje im dodatkowo rys klasyczny.

  Marek Grechuta
  Dni, których nie znamy

  Wybór piosenek wydany...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego