Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
rys
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... tworzących podstawową osnowę pomiarową. Najprostszą osnowę pomiarową stanowi linia pomiarowa (rys. 2.43a). Linie pomiarowe mogą utworzyć niezależną konstrukcję geometryczną. Polega...
 • ... że przy stopie bezrobocia niższej od pewnego poziomu (0A na rys. 16.4) płace nominalne wzrastają, natomiast przy bezrobociu przewyższającym ten...
 • ... graficznych o środowisku. Ogólny schemat przetwarzania informacji pokazany został na rys. 3.21. W schemacie tym założono, że jedna z map...
 • ... Przykładowa sytuacje, w której analizowane jest drzewo ruchów pokazano na
  rys. 4.13 oraz rys. 4.14. Maszyna wchodzi po pochyłości...
 • ... epoki lodowej.
  Istnieją dysproporcje wielkości pomiędzy lądolodem antarktycznym i grenlandzkim (
  rys. 2.5; porównanie niektórych charakterystyk tab. 2.7). Zlodowacenie Antarktydy...
 • ... oczyszczania ścieków chromowych zastosowano wannę elektrolityczną w układzie pokazanym na rys.2.51. Elektrody z płyt stalowych o grubości 23mm umieszczone...
 • ... polu widzenia mikroskopu odczytowego z podziałką stopniową przedstawiony jest na rys. 2.11a, a z podziałką gradową - na rys. 2.11b...
 • ... A, B, C) będą bardziej do siebie zbliżone.
  Odgałęzienia pionowego (
  rys. 2.104) nie można wykryć metodą indukcyjną. Wykrywamy go innym...
 • ... same produkty we wszystkich krajach Europejskiej Unii Monetarnej. Pokazuje to rys.29.
  Jak wynika z rys. 29 przedsiębiorstwa stosujące paneuropejską strategię...
 • ... Kąt wyznacza przebieg hodografu sił granicznych dla ograniczenia poślizgiem HFP (rys.6.27).
  6.7.2.Ograniczenia dyspozycyjnych sił odspajania wynikające...
 • ... tymi kątami jest następujący:

  gdzie , , kąty określające położenia członów osprzętu (
  rys. 3.2). Uwzględniając (6.63) i (6.64) można napisać...
 • ... i energii do systemu lodowcowego przedstawiono na bardzo uproszczonym schemacie (rys. 2.10). Dla przejrzystości nie wyróżniono czynników niezależnych i zależnych...
 • ... pracę gałęzi roboczej mechanizmu napędowego wysięgnika w punkcie charakterystyki pnast (rys. 10.9).
  Zatem warunek (10.20) można napisać w postaci...
 • ... ulegające hemolizie krwinki przestają rozpraszać światło (zawiesina przestaje być mętna; rys. 1.5.1). Hemoliza nie mającej jądra krwinki czerwonej ssaka...
 • ... płac (którą tutaj pominę), potem pojawia się typowy formularz logowania:

  Rys 1. Logowanie do systemu IDENTYFIKACJA.
  Po zalogowaniu się możemy poruszać...
 • ... czasu analizy. Plastyczną reprezentację widma krótkoterminowego najlepiej reprezentuje obraz trójwymiarowy (rys. 4.13).
  Często stosowaną metodą parametryzacji jest pomiar widma średniego...
 • ... walec wzdłuż jednej z tworzących i rozwijamy go tworząc płaszczyznę (rys. 1.15b, 1.16b). W ten sposób otrzymujemy obraz Ziemi...
 • ... aluminiowych i katodę także z płaskowników, ale ze stali nierdzewnej (rys.5.8). Komorę zasilano prądem stałym niskiego napięcia. Natężenie prądu...
 • ... zadania, dla każdego działa, przyjmując dla każdego inny punkt upadku (rys. 1).1 Po wyświetleniu nastaw na ekranie komputera dowódcy baterii...
 • ... trapezowych mechanizmów zwrotniczych, znanych również w literaturze jako mechanizmy Ackermana (rys. 13.18). Realizują one zależność (13.36) w sposób przybliżony...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego