Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
rys
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wirowe pole magnetyczne, obejmujące w każdym miejscu strumień pola elektrycznego (rys. 3.23c). Ponieważ pola te są ze sobą ściśle sprzężone...
 • ... sytuacja, jeśli przyjmiemy bardzo wysokie kryterium płukania rozcieńczenie 1:10000 (rys.2.24). Bez obiegu zamkniętego należy uzupełniać 22l/h wody...
 • ... ścieków na złożach tarczowych [11]. Schemat technologiczny oczyszczalni przedstawiono na rys.8.19, a wyniki oczyszczania w tabl.8.24. Schemat...
 • ... zniknie nacisk koła na podłoże. Aby tak się nie stało (rys. 13.8), muszą być spełnione warunki

  Uwzględniając (13.2) i...
 • ... są: rozpiętość poziomów natężenia dźwięków oraz zakresy ich częstotliwości. Na rys. 1.1 pokazano rozkład sygnałów dźwiękowych mowy i muzyki w...
 • ... liczbowy system oznaczeń sekcji podziałowych podano na przykładzie strefy III (rys. 1.21a).
  Sekcje map topograficznych wielkoskalowych i średnioskalowych opracowane w...
 • ... jest analogiczna do zachowania się kropek na powierzchni nadmuchiwanego balonika (rys. 2.17). Tutaj również prędkość oddalania się od siebie kropek...
 • ... od wysokości linii równowagi i kontynuuje w dół jęzora (por. rys. 5.6 i 5.13). Większość pól akumulacyjnych dużych lodowców...
 • ... b).
  A oto zadania konkursu:
  Zadanie 1. W przedstawionej sytuacji (
  rys. 1) samochód B ominął stojący samochód A, następnie zaś wyprzedził...
 • ... źródeł jak i odbiorników promieniowania. Graficzną ilustracją prawa Plancka jest rys 3.1.
  Znajomość q= f(\7l,T) ma niezwykle istotne...
 • ... końcowy aminokwas. Główne dane dotyczące struktury pierwszorzędowej histonów ujmuje schematycznie rys. 11.4. Sekwencje aminokwasowe tych białek zostaną omówione w porządku...
 • ... z pszenicy. Jest to układ dwustopniowego oczyszczania biologicznego beztlenowo-tlenowy (rys.8.21). Na etapie wstępnym ścieki podlegają uśrednieniu w zbiorniku...
 • ... Ustawienie powierzchni urobiska zapewniające spełnienie (6.55) jest przedstawione na rys. 6.29.
  Z rysunku tego wynika, że przy opisanym ustawieniu...
 • ... zależności od odległości od źródła promieniowania przedstawia tzw. krzywa Bragga (rys. 5.3a).
  W wyniku straty energii cząstki przy przejściu przez...
 • ... xEF, yEF współrzędne punktu F w układzie współrzędnych x4 y4 (rys. 5.10), oraz biorąc pod uwagę (4.6), zależność (7...
 • ... końców nóg
  na początku fazy podparcia wyrażone w układzie OXAYA (
  rys. 4.9), HBxmin, HBymin - współrzędne końców nóg w końcu fazy...
 • ... prostą (rys. 9.3), natomiast dla koparek klasycznych funkcją logarytmiczną (rys. 9.4). Wyniki aproksymacji są przedstawione w tablicy 9.2...
 • ... grawitacji), gdzie h1 = R1 cos . cos . (R1 -długość wektora R1) (rys. 1.15b). Energia potencjalna środka ciężkości wynosi Ep = mgh1 (m...
 • ... hydrostatyczną.
  Mechanizm z nieregulowaną pompą i silnikiem hydraulicznym stałej chłonności (
  rys.11.2), jest zwykle stosowany w koparkach małej i średniej...
 • ... do 0&730; (długość zachodnia - ujemna).
  Układ współrzędnych prostokątnych na kuli (
  rys. 1.7b) zdefiniowany jest w sposób następujący:
  - początek układu pokrywa...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego