Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
teologiczny
Znaleziono 227 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Nowym Targu (w Jordanowie nie było wówczas gimnazjum). Studia filozoficzno-teologiczne odbywał na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1926-1931...
 • ... wręcz uwielbiany, według innych wypowiada się zbyt swobodnie na tematy teologiczne, w tym o doktrynie katolickiej. Jest m.in. absolwentem wydziałów...
 • ... Holocaustu są właściwe nie kategorie polityczne, socjologiczne czy psychologiczne, lecz teologiczne.

  George Steiner: "Jeśli rzeczywiście istnieją jakościowe różnice pomiędzy Shoah a...
 • ... każdego człowieka. Trudno tym poglądom
  odmówić racji. Bywało przecież, że
  teologiczne teorie określały zasady
  gospodarowania bądź też bez znajomości owych zasad...
 • ... szerokiej dyskusji, w której uczestniczyły episkopaty, katolickie uczelnie i środowiska teologiczne całego świata. Po rozesłaniu jednej z wersji, nie pomnę, trzeciej...
 • ... faktem, że dialog koncentrując się na sprawach społecznych zaniedbuje kwestie teologiczne. Jego zdaniem w dużej mierze wynika to z nie najlepszej...
 • ... podejmował w owych latach działalności publicznej i dalej uprawiał swoje teologiczne poletko) na rzecz tragicznej wolności i heroicznej odpowiedzialności: dwu podstawowych...
 • ... Po prymicjach ks. Piotr powrócił do Krakowa, aby dokończyć studia teologiczne. W dniu 17 sierpnia 1931 r. został skierowany jako wikariusz...
 • ... pycha odrywających się od katolickiej jedności protestantów. Papież - znów mamy teologiczne odczytywanie historii - wielekroć nawiązuje do myśli, że może również poprzez...
 • ... Biblia nieświeska nie dorównuje swej poprzedniczce, Biblii brzeskiej. Ariańskie dociekania teologiczne nad istotą Trójcy Świętej i bóstwem Chrystusa kierowały uwagę tłumacza...
 • ... w Judei i prześladował już nowy Kościół. Ewangelie wyrażały racje teologiczne i polityczne i nie musiały być zgodne z prawdą historii...
 • ... Stanowisko wobec celibatu ewoluowało w historii Kościoła i jego znaczenie teologiczne jest znacznie mniejsze niż tradycja święcenia wyłącznie mężczyzn.
  To nie...
 • ... poświadczającej obecności Kościoła Chrystusowego w jednych, całościowych dziejach świata". Takie teologiczne rozumienie dziejów konkretyzuje się i intensyfikuje zarazem u Jana Pawła...
 • ... wyniki. Potem chyba jakiś dramat osobisty. Porzucona? No i studia teologiczne... zaoczne. Prymuska. No i ambicja. Am-bi-cja.
  BISKUP wyjmuje...
 • ... do żywej świadomości wierzących. Co robią z nimi nasze wydziały teologiczne? Czy zainteresowały się

  strona 1, 4

  nimi odpowiednie komisje, grupy...
 • ... od milionów żołnierzy Armii Czerwonej stacjonujących w Europie Wschodniej. Dane teologiczne są dlań ważniejsze od socjologicznych, wojskowych czy politycznych analiz.
  Czy...
 • ... dopasować i w tym sensie "udzisiejszyć", życie Kościoła. Aggiornamento to teologiczne odczytanie naszego czasu, po to, aby dostrzec, co przez problemy...
 • ... jest tylko przepisem prawa, ale że ma znaczenie duchowe i teologiczne. W związku z tym komentatorzy pontyfikatu Jana Pawła II zauważają...
 • ... jego turystyczne zainteresowania. Idąc jednak za głosem powołania, rozpoczął studia teologiczne w Krakowskim Seminarium Duchownym, które ukończył po sześciu latach, uzyskując...
 • ... obok, na tzw. Pagórku Teologicznym w Berkeley, mieszczącym wyższe uczelnie teologiczne różnych wyznań, przysięgano na genialność Teilharda de Chardin i w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego