Rozstrzygnięcie plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2023 – komentarz Jury

Rozstrzygnięcie plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2023 – komentarz Jury
Plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2023 został rozstrzygnięty. Użytkownicy języka przyznali zwycięstwo słowu rel – powszechnie znanemu i używanemu w środowisku młodzieży w celu wyrażenie aprobaty dla tego, co mówił przedmówca. Należy stwierdzić, że rel ma także swoje warianty o podobnym znaczeniu: czasownikowy relować i rzeczownikowy relówa.
 
 
Jury natomiast postanowiło wyróżnić wyraz, który wprawdzie już zadomowił się w komunikacji młodzieży, ale ciągle jest zgłaszany w plebiscycie, tj. oddaje. Słowo oznacza coś, co jest ‘wartościowe, opłacalne, zwracające poniesione nakłady’.
 
Na plebiscytowym podium znalazł się też wyraz sigma jako bardzo popularne obecnie określenie osoby niezależnej, pewnej siebie, podziwianej i odnoszącej sukcesy. Dużo głosów zostało oddanych także na takie jednostki, jak kolejno: oporowo (trzecie miejsce na podium), bambik, delulu, slay. Podczas gdy pierwszy z przykładów jest synonimem potocznych wyrażeń „do oporu” lub „w opór”, tj. ‘dużo, do końca, intensywnie’, to ostatni – slay – określa coś, co ‘robi wrażenie, albo kogoś, kto wzbudza podziw, imponuje, „poraża”, np. atrakcyjnym wyglądem’. Slay może być także okrzykiem zadowolenia. Pozostałe dwa słowa odnoszą się: do piętnowania braku umiejętności i nieudacznictwa (bambik) oraz stanu oderwania od rzeczywistości w tworzeniu np. wyimaginowanych relacji z idolami (delulu).
 
Wiele zgłaszanych jednostek o dużej frekwencji ma genezę związaną z wiralami i memami: np. side-eye, rizz czy zgerypała (te mają charakter neologizmów), inne zaś przekraczają ramy komunikacji internetowej, sprawiając wrażenie znaków językowych, które na stałe „osiadły” w języku młodzieżowym, np. cringe, NPC czy odklejka.
 
Jury składa podziękowania uczestnikom plebiscytu, zarówno zgłaszającym swoje propozycje w pierwszym etapie, jak i wszystkim głosującym na finałową dziewiętnastkę zamiast dwudziestkę (po usunięciu przez Organizatora słowa kys rozumianego przez niektórych odbiorców dosłownie). Dziękujemy także młodzieży z rady konsultacyjnej przy Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży, która na każdym etapie konkursu pomagała rozstrzygać znaczeniowe dylematy.
 
Jury
Zobacz także finałową dwudziestkę słów edycji 2023 wraz z prostymi definicjami i przykładami definicji nadesłanymi przez zgłaszających.
 
Dodano: 7.12.2023
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego