szarpie

Słownik języka polskiego PWN*

szarpie «dawny materiał opatrunkowy, otrzymywany z poszarpanych nitek wyskubanych ze skrawków starego płótna»
szarpnąćszarpać
1. «pociągnąć coś lub kogoś gwałtownym ruchem»
2. «oderwać kawałek od czegoś lub rozerwać coś»
3. «o pojazdach, maszynach itp.: wykonać gwałtowny ruch lub ruszyć ostro»
4. «o chorobach, dolegliwościach fizycznych, stanach psychicznych itp.: gwałtownie nasilić się»
5. szarpać «nękać kogoś napaściami»
6. szarpać «niepokoić lub męczyć kogoś»
szarpnąć sięszarpać się
1. «wykonać gwałtowny ruch w celu wydostania się skądś»
2. «pociągnąć się za coś gwałtownie»
3. szarpać się «bić wzajemnie jeden drugiego»
4. szarpać się pot. «odczuwać wewnętrzną rozterkę»
5. szarpać się pot. «czynić duże wysiłki w celu osiągnięcia czegoś»
6. pot. «gwałtownie na coś zareagować»
7. pot. «zdobyć się na duży wydatek»
instrumenty szarpane «instrumenty strunowe, z których dźwięk wydobywa się poprzez szarpanie strun palcami lub odpowiednią płytką»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego