podstawa

Słownik języka polskiego PWN*

podstawa
1. «rzecz, na której coś stoi, opiera się»
2. «zasada, podwalina czegoś»
3. «dolna część kolumny, pomnika, rzeźby itp.»
4. «wyróżniony bok w figurze geometrycznej; też: ściana wielościanu niebędąca jego ścianą boczną»
podstawa chmur «odległość między dolną granicą chmury a ziemią lub poziomem morza»
podstawa czaszki «dolna część czaszki»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego