stopienie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

stop (techn.) -pu, B.= M., -pie; -pów
stop (w telegramie oznaczenie kropki) ndm
stop (pot. światła hamowania; pot. autostop) -pu, B.= M., -pie

Słownik języka polskiego PWN*

stopićstapiać
1. «zamienić ciało stałe w płynne, spowodować topnienie czegoś»
2. «stworzyć jednolitą całość z różnych elementów»
3. «topiąc złączyć metale w jedną całość»
stopień
1. «pojedynczy element schodów; też: występ w jakimś podwyższeniu umożliwiający wchodzenie lub schodzenie»
2. «szczebel w klasyfikacji czegoś»
3. «szczebel w hierarchii urzędniczej, społecznej, wojskowej, naukowej itp.»
4. «cyfrowa lub słowna ocena postępów ucznia»
5. «jednostka miary, podstawowa część różnych skal»
6. «poziom, intensywność czegoś»
7. «jednostka miary kąta równa 1/360 kąta pełnego»
8. «forma przymiotnika lub przysłówka określająca natężenie cechy jakiegoś przedmiotu lub czynności»
9. «kolejny dźwięk skali lub gamy diatonicznej, licząc od dźwięku centralnego»
kino non stop «kino, w którym filmy są wyświetlane bez przerwy i do którego widz może wejść w dowolnym momencie»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego