Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Art
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

  Na podst. art. 26,
  art. 28 i art. 66 ustawy z 2 lipca 1994 r...
 • ... jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej (rękojmia za wady prawne).
  Art. 557. § 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi...
 • ... w sposób przewidziany w artykule niniejszym.

  Oddział 2
  Testamenty szczególne

  Art. 952. § 1. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli...
 • ... 157 § 1 i 158, wydaje się postanowienie.

  Rozdział 10
  Odwołania.

  Art. 127. § 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie...
 • ... osób trzecich, działających w dobrej wierze.

  Rozdział IV.
  Rachunkowość spółki.

  Art. 244-252. (uchylone).
  Art. 253. Jeżeli bilans, sporządzony przez zarząd...
 • ... kwestia związania organu administracji państwowej wnioskiem RPO o wszczęcie postępowania. Art. 12 pkt 6 ustawy pozwala na zwrócenie się do organu...
 • ... obowiązki wynikające z pokrewieństwa zostały w orzeczeniu o przysposobienie utrzymane.
  Art. 937. Jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między...
 • ... 94.126.615) z dniem 31 grudnia 1994 r.
  110)
  Art. 232 § 1 zmieniony przez art. 13 pkt 7 ustawy z...
 • ... do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.
  Art. 54. (skreślony).
  Art. 55. § 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia...
 • ... ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.
  Art. 199. Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które...
 • ... zakończeniem stosunku pracy, lecz w czasie jego trwania. Z treści art. 98 § 1 k. p. wynika, że obowiązek wydania opinii o...
 • ... dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
  Art. 75.
  1. Władze publiczne prowadzą politykę, sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych...
 • ... według cen sztywnych, maksymalnych, minimalnych i wynikowych stosuje się odpowiednio.
  Art. 614. Jeżeli przedmiot kontraktacji ma być wytworzony w gospodarstwie prowadzonym...
 • ... jest wolny.

  Gwiazdy estrady w obiektywie Lidii Popiel
  Strefa Juice
  Art Gallery
  W warszawskiej galerii Strefa Juice Art Gallery znana była...
 • ... występek umyślny, jeżeli przemawiają za tym charakter i okoliczności czynu.
  Art. 297. § 1. Obniżenie stopnia wojskowego obejmuje utratę posiadanego stopnia i...
 • ... rzeczowe.
  Art. 616. Umowa kontraktacyjna powinna być zawarta na piśmie.
  Art. 617. Kontraktujący jest uprawniony do nadzoru i kontroli nad wykonywaniem...
 • ... rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.
  Art. 98. § 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich...
 • ... lub uszkodzenie, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.
  Art. 668. § 1. Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub...
 • ... zysku; wynagrodzenie nie może przewyższać zwykłej ceny, przyjętej w obrocie.
  Art. 178. § 1. Umowa spółki może zobowiązać spólników do dopłat w...
 • ... umieszczenie sprawcy w szpitalu psychiatrycznym albo w innym odpowiednim zakładzie.
  Art. 100. § 1. Jeżeli nastąpiło skazanie za przestępstwo popełnione w stanie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego