Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Art
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.
  Art. 485. Jeżeli przepis szczególny stanowi, że w razie niewykonania lub...
 • ... pozostawali w przeszłości w stosunku pracy, co jest - zgodnie z art. 20 ustawy o zamówieniach publicznych - niedopuszczalne. Przepis ten mówi, że...
 • ... 82 89
  Ekskluzywne kursy charakteryzacji, wizażu i stylizacji - Make Up
  Art Studio 663 9172, 833 89 65, 0-602 15 98...
 • ... Po pierwsze, dyspozycji majątkiem przedsiębiorstw państwowych można dokonywać na podstawie art. 46 ust. 2 oraz 46a ustawy. Mogą one polegać na...
 • ... nieletnim alkoholu, w tym również piwa. Przypominamy, że w myśl art. 18 ust. 6, wspomnianej wcześniej ustawy, udowodniona sprzedaż napojów alkoholowych...
 • ... zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.
  Art. 149. § 1. Gdy wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie...
 • ... orzekającym rozwód orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania.
  Art. 107. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie pozostającym...
 • ... czynności, które powodują ból lub są sprzeczne z ich naturą. (Art.17, ust.4). Tresura jest właśnie wymuszaniem zachowań nienaturalnych, a...
 • ... posiadacza rachunku bankowego tylko w wypadkach przewidzianych w przepisów szczególnych.
  Art. 728. § 1. Bank obowiązany jest przy każdej zmianie stanu rachunku...
 • ... na dobę i 150 godzin w roku kalendarzowym.
  § 3. (skreślony).
  Art. 133[1]. Przepisu art. 133 § 1 pkt. 2 nie stosuje...
 • ... w wieku 9 lat. Później uczęszczał do University of Hartford Art School. Po ukończeniu studiów przez kilka lat pracował na zlecenia...
 • ... A. potwierdził też wcześniejsze wyjaśnienia, że to Zalewski groził właścicielom Art-B i ostrzegał, że jeżeli nie kupią akcji spółki "Telegraf...
 • ... służy stronie, która zawarła umowę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
  Art. 386. Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzyma ofertę zawarcia umowy...
 • ... likwidacji prokura nie może być ustanowiona. Prokura przedtem ustanowiona wygasa.
  Art. 455. Jeżeli kapitału akcyjnego nie wpłacono całkowicie, a majątek spółki...
 • ... wychowała się w biednej rodzinie imigrantów, ukończyła prestiżową St. Martin's Art School. Wystawy obrazów, filmów, projektów graficznych (m.in. okładka dla...
 • ... wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata.
  Art. 46. § 1. Ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 2...
 • ... 349. Umowy, ograniczające na pewien czas zbywalność akcyj, są ważne.
  Art. 350. Przeniesienie akcyj imiennych lub świadectw tymczasowych odbywa się przez...
 • ... taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.
  Art. 289. § 1. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych...
 • ... lub zakładów wytwarzających środki wybuchowe albo posługujących się takimi środkami.
  Art. 436. § 1. Odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny...
 • ... spółce, mogą być objęte przez zapisy (art. 319) innych osób.
  Art. 326. § 1. Zgromadzenie organizacyjne odbywa się według zasad, przewidzianych dla...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego