Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Art
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.
  Art. 632. § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący...
 • ... mimo że nieprawdziwość podanej w nim wiadomości jest mu znana.
  Art. 327. § 1. Żołnierz, który, będąc w służbie lub po wyznaczeniu...
 • ... może piastować żadnego innego urzędu ani być posłem lub senatorem.
  Art. 32. 1. Prezydent sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków zagranicznych...
 • ... o których mowa w art. 97 § 2[1] i w art. 264 sąd pracy na jego wniosek postanowi przywrócenie uchybionego terminu...
 • ... 93.17.78) z dniem 16 marca 1993 r. 83) Art. 157 § 2 dodany przez art. 7 pkt 5 lit. b...
 • ... oskarżenia prywatnego.
  Art. 179. § 1. Nie ma przestępstwa określonego w
  art. 178 § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy albo sprawca...
 • ... 20 listopada 1995 r. 43) Art. 83 § 4:
  - dodany przez
  art. 88 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o...
 • ... gdy możliwości takiej nie przewiduje, choć powinien i może przewidzieć.
  Art. 7. Nieświadomość tego, że czyn jest zagrożony karą, nie wyłącza...
 • ... życiu i ciału kodeksu karnego z 1932 roku znalazł się art. 238 w brzmieniu: "Par. 1. Kto w pojedynku zabija człowieka...
 • ... żaden ze spólników nie może domagać się podziału majątku spółki.
  Art. 110. § 1. Spólnik obowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności...
 • ... Tytuł IX.
  ZMIANA WIERZYCIELA LUB DŁUŻNIKA
  DZIAŁ I.
  ZMIANA WIERZYCIELA

  Art. 509. § 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na...
 • ... małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.
  Art. 11. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą...
 • ... rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.
  Art. 236. Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy...
 • ... z upływem lat trzech od ustania opieki lub zwolnienia opiekuna.
  Art. 164. Roszczenie osoby pozostającej pod opieką o naprawienie szkody wyrządzonej...
 • ... podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej następuje w drodze rozporządzenia.
  Art. 165. § 1. W postępowaniu w sprawach ustalania podstaw opodatkowania i...
 • ... ani jego prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki.
  Art. 92. § 1. Inne stosunki prawne między spólnikami ocenia się według...
 • ... majątkowa ustaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją znosi.
  Art. 53. Wspólność zarówno ustawowa, jak i umowna ustaje z mocy...
 • ... Rzecznik nie może być traktowany jako organ państwa w rozumieniu art. 221 § 1 k.p.a., działający w trybie właściwym dla...
 • ... 20 listopada 1995 r.

  42) Art. 83 § 3:
  - zmieniony przez
  art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r...
 • ... aresztu, przy czym miesiąc ograniczenia wolności odpowiada 15 dniom aresztu.
  Art. 24. § 1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 10 do...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego