Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Art
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... MAGDA ŚWIERKOWSKA, ADAM SADY

  ---------------------------------------------------------------------------


  Rozmowa z Andrzejem Gąsiorowskim
  byłym współwłaścicielem
  Art B.

  - Bogusław Bagsik - kto to jest?

  - Współwłaściciel Art B., prezes...
 • ... porozumienie stron obejmujące ich bezwarunkową zgodę na niezwłoczne przejście własności.
  Art. 158. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta...
 • ... postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

  Rozdział 7
  Decyzje.

  Art. 104. § 1. Organ administracji państwowej załatwia sprawę przez wydanie decyzji...
 • ... nad rodzeństwem powinna być w miarę możności powierzona jednej osobie.
  Art. 152. Każdy, kogo sąd opiekuńczy ustanowi opiekunem, obowiązany jest opiekę...
 • ... 1988 r. 53) Art. 91 § 3:
  - według numeracji ustalonej przez
  art. 1 pkt 15 lit. b) ustawy z dnia 10 maja...
 • ... odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych z zachowaniem przepisów rozdziału niniejszego.
  Art. 298. Zakres służebności osobistej i sposób jej wykonywania oznacza się...
 • ... faktyczną władzę nad rzeczą, jest jednoznaczne z wydaniem samej rzeczy.
  Art. 349. Przeniesienie posiadania samoistnego może nastąpić także w ten sposób...
 • ... zawierają wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły rokowania nad tym układem.
  Art. 241[17]. § 1. Reprezentatywną organizacją związkową jest ponadzakładowa organizacja związkowa...
 • ... sławnego Chaptala o tym, jak należy wytwarzać i przechowywać wino (Art de faire le vin)...

  Tak oto znaleźliśmy się na pograniczu...
 • ... ograniczenia wolności albo grzywny.
  § 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
  Art. 168. § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną...
 • ... stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.
  Art. 208. Każdy ze współwłaścicieli nie sprawujących zarządu rzeczą wspólną może...
 • ... naturalnych oraz umożliwiały ich migrację,
  rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych (
  Art. 38.2. pkt 2).
  Kolejny kruczek tkwi w zapisie "w...
 • ... co do możliwości stosowania w postępowaniu przed sądem antymonopolowym np. art. 479 § 1 i 2, 479, 479. Istotne problemy rodzą się...
 • ... oraz podmiotowym - poprzez wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw państwowych.
  W
  art. 19 ustawy o pp (po nowelizacji z 19 lipca 1991r...
 • ... 44. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43 pismo składa się na okres siedmiu dni...
 • ... np. dębu był oczywisty, to sprawca odpowiadał za przestępstwo z art. 73 tej ostatniej ustawy, karane także w razie nieumyślności, ale...
 • ... gdy oświadczenie woli ma być złożone przedstawicielowi.

  Tytuł V.
  TERMIN

  Art. 110. Jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub państwowej komisji arbitrażowej, decyzja...
 • ... 1 stycznia 1975 r. 89) Tytuł rozdziału XXVI zmieniony przez art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 6 maja 1987 r...
 • ... o obowiązku zachowania formy aktu notarialnego przy ustanowieniu użytkowania nieruchomości.
  Art. 278. Statut rolniczej spółdzielni produkcyjnej może postanawiać, że - gdy wymaga...
 • ... W czasie likwidacji zakaz konkurencji obowiązuje tylko osoby, będące likwidatorami.
  Art. 125. § 1. Likwidatorami są wszyscy spólnicy. Mogą oni jednomyślnie powołać...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego