Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
arbitralny
Znaleziono 86 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... decyzje pracowników amerykańskich konsulatów w Warszawie i Krakowie są rażąco arbitralne, a polski obywatel często nie ma żadnej możliwości niezbitego udowodnienia...
 • ... pozwala widzieć głębiej rzeczywistość. I wtedy nasze wybory nie są arbitralne, tylko jakoś umotywowane tym typem doświadczenia, co do którego mamy...
 • ... narodem zdecydowanie i roztropnie. Ale to nie pomogło. Społeczeństwo wolało arbitralne dyrektywy kapłanów św. Spodeczka. Właśnie wtedy pojawił się Orłowski i...
 • ... w sensie estetycznym. Granice między dwoma rodzajami działania przestają być arbitralne. Drugie spostrzeżenie jest ważniejsze dla całości wywodu o alternatywności poszukiwanych...
 • ... nowej epoki. Uwarunkowane jej determinantami manifestowały swój gwałtowny sprzeciw i arbitralne odcięcie się od błahych i indolentnych modeli malarstwa przeszłości, bazujących...
 • ... rzeczy chodzi mu o jakąś instancję najwyższą , której zadaniem jest arbitralne orzekanie, co jest prawdą, co jest dobrem itd. Kiedy mówi...
 • ... czeskie siły bezpieczeństwa o łamanie praw człowieka, w szczególności o arbitralne więzienie, brutalne traktowanie demonstrantów i aresztowanych. Wbrew międzynarodowym konwencjom zatrzymani...
 • ... analizowane pisma nie spełniają wymogu rzeczowości (konkretności), gdyż zawierają treści arbitralne, niejasne i dygresyjne".
  Po uzyskaniu tej opinii, prokuratura śledztwo umorzyła...
 • ... definitywnie rozstrzygalny. Każde kryterium podejmowania decyzji jest w jakiejś mierze arbitralne. Na to nie ma rady. Tym ważniejsze jest, aby decydent...
 • ... wskazujących na odpowiedzialność generała za te przestępstwa. Oskarżenie uznali za "arbitralne, nielegalne i niekonstytucyjne". Zwrócili się do sądu z prośbą o...
 • ... są w pełni precyzyjne i że można je uznać za arbitralne. Niezbyt precyzyjne, gdyż odmiana pierwsza zajmuje pozycję dominującą, pod niej...
 • ... tworzą więc powszechnie obowiązującą strukturę.
  Rozumowanie autora jest jednak dość
  arbitralne, co więcej: nie liczy się z faktami. Argumenty logiczne są...
 • ... niż kolor włosów, tusza albo wzrost?). Nadużyciem drugim jest równie arbitralne opatrzenie tej grupy pozytywnym znakiem wartościowania (dlaczego np. czyjeś wyznanie...
 • ... chorobą a zdrowiem w niewyraźnych strefach przygranicznych zakłada sporą dozę arbitralnego osądu. Nazwanie rozpaczy Kafki depresją nie jest wyjaśnieniem, a tylko...
 • ... USA korzystają z bezpłatnych wiz do Polski), ani o problemie arbitralnego dyskwalifikowania jednej trzeciej wniosków wizowych przez amerykańskie konsulaty w Polsce...
 • ... słowa rozumianego przez jego etymologię), funkcjonowania (a nie pochodzenia), radykalnie arbitralnego znaku (a nie opozycji pomiędzy naturą i konwencją). Podkreślając rolę...
 • ... decyzji trafnej, a 1 dla decyzji błędnej. Nie ma nic arbitralnego w przyjęciu takiej funkcji straty (zwanej przez Walda "prostą") - chociażby...
 • ... jest już sama wstępna decyzja wyróżnienia danej grupy na zasadzie arbitralnego przyznania decydującego znaczenia temu a nie innemu kryterium (dlaczego np...
 • ... czy też to, że odrzucenie matematyki klasycznej oparte jest na arbitralnej zmianie znaczeń terminów logicznych i matematycznych.
  Intuicjonizm nie ma wielu...
 • ... tego, że przedmiot ochrony będzie zależał od w pełni uznaniowej, arbitralnej i w praktyce niekontrolowanej woli urzędnika, a dla obywatela konsekwencje...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego