Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
arbitralny
Znaleziono 86 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w przedsiębiorstwach i administracji,
  3) ukrytą nierównowagę bilansu płatniczego z
  arbitralnym i nierealnym kursem walutowym, który nie spełniał żadnej roli ekonomicznej...
 • ... dramatycznych spięciach nie pozbawionych bynajmniej wielkości.
  Periodyzacja historycznoliteracka jest postępowaniem
  arbitralnym i ma cel przede wszystkim porządkujący. Nie uda nam się...
 • ... by wierzyć". Nie znaczy to jednak, że wiara jest aktem arbitralnym. Jest skutkiem współdziałania woli i rozumu, czymś więcej niż prawdopodobna...
 • ... Nawet w literaturze naukowej zetknąć się często można z równie arbitralnymi co gołosłownymi stwierdzeniami wiążącymi jednoznacznie ruch libertarny z jakimś konkretnym...
 • ... się tu pułapka. Jeśli moje zasady są arbitralne, to także arbitralnymi muszą być płynące z nich wnioski. Innymi słowy, wszelki spór...
 • ... czytamy: "Granice w Europie wydają się podróżnikowi w większości granicami arbitralnymi. Tu jednak znajduje się granica realna. Gdy już znalazłem się...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego