Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
asortymentowych
Znaleziono 27 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... form działania) oraz powstawanie nowych sklepów ze zdrową żywnością (dywersyfikacja asortymentowa wykorzystująca proekologiczne tendencje popytowe).
  Znaczenie sklepów dyskontowych w handlu w...
 • ... organizacyjne. Zjednoczenia dysponujące odpowiednimi warunkami i czynnikami realizują swą politykę asortymentową i specjalizacyjną przez przekazywanie np. zakładom przemysłu terenowego, nad którymi...
 • ... mięsa utrzymywały się na poziomie 1907 r., występowały tu braki asortymentowe. Natomiast możliwości dostaw serów twardych, ryb, drobiu przekraczają popyt. Aby...
 • ... jeszcze uwzględniać konieczność ponownego sprecyzowania segmentów rynkowych. W przypadku koncentracji asortymentowej i zróżnicowania rynkowego celowe jest zidentyfikowanie międzynarodowych, paneuropejskich segmentów nabywców...
 • ... dotyczące właściwie głównie strony pieniężnej) pozwalają na odpowiednie ustawienie struktury asortymentowej rozmiarów produkcji, postulowanego kosztu jednostkowego, zmianę stosowanych materiałów i innego...
 • ... rachunku kosztów) lub nie ukończonych zleceń) przy metodzie zleceniowej lub asortymentowej).
  Koszt normatywny, planowany, kosztorysowy itp. wykorzystuje się w wycenie przy...
 • ... w zależności od rodzaju produktu. Wymaga to uwzględnienia znacznej dezagregacji asortymentowej. Wielość zmiennych, zachodząca między nimi korelacja, trudność uzyskania o nich...
 • ... w zależności od rodzaju produktu. Wymaga to uwzględnienia znacznej dezagregacji asortymentowej. Wielość zmiennych, zachodząca między nimi korelacja, trudność uzyskania o nich...
 • ... testy, porównujące właściwości obecnych na rynku produktów tej samej grupy asortymentowej, mogłyby być publikowane.

  Trzy półki

  Federacja Konsumentów nie ma na...
 • ... rynków europejskich. Łatwiej jest realizować strategię dywersyfikacji geograficznej i koncentracji asortymentowej.
  Natomiast w przypadku przedsiębiorstw, które mają zróżnicowany asortyment i już...
 • ... koordynacyjnych.
  3) Koordynacja branżowa zakłada prowadzenie przez zjednoczenie wiodące polityki
  asortymentowej produkcji, opartej na wzrastającej specjalizacji, koncentracji, kooperacji. Wynikiem tego może...
 • ... napotyka w praktyce różne trudności, zależne od specyfiki branżowej i asortymentowej. Dla ustaleń tych często konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji. Uznaje się...
 • ... cukier neutralizuje większość jej właściwości.
  Firma PANACEUM w swojej ofercie
  asortymentowej poleca Państwu herbatę Pe-erh w prasowanych kostkach (produkowaną w...
 • ... doświadczeń wynikających z badań ankietowych istotne znaczenie dla rozmiarów, struktury asortymentowej i kierunków zakupów dóbr i usług produkcyjnych miał stopień powiązań...
 • ... doświadczeń wynikających z badań ankietowych istotne znaczenie dla rozmiarów, struktury asortymentowej i kierunków zakupów dóbr i usług produkcyjnych miał stopień powiązań...
 • ... co prowadziło często do różnokierunkowych poczynań np. w zakresie polityki asortymentowej, inwestycyjnej, specjalizacji i kooperacji, lokalizacji, cen itd., rzutujących negatywnie na...
 • ... odniesienia - pisał Lagarce - sprzeciwić się etykiecie, ogładzie, poleceniom, dobrze wybranemu asortymentowi przedmiotów i osób, nie chcąc naruszyć panującego porządku, będziemy zawsze...
 • ... rezultacie działalności produkcyjnej firma uzyskuje zaplanowane liczby egzemplarzy poszczególnych pozycji asortymentowych wyrobów. Znaczna część usług oraz innych oddziaływań kierowanych w stronę...
 • ... podstawowe, zaś program długofalowy przewiduje pełne pokrycie potrzeb ilościowych i asortymentowych do końca 1984 roku;
  - postulaty dotyczące corocznego rozliczania funduszy gromadzonych...
 • ... i przypisując masę towarową rzucaną na rynek do pięciu grup asortymentowych, stworzono czterdziestoelementowy układ podmiotowo-przedmiotowy, w którym trudno było się...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego