Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
aspiracje
Znaleziono 269 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... pośredniczące. Są to zmiany i przeobrażenia w świadomości, systemie wartości, aspiracjach i postawach jednostek i grup społecznych. Zmiany te nasilają się...
 • ... z realnej wielkości dochodów,
  ale z rozbieżności między bardzo wysokimi
  aspiracjami a relatywnie
  niewielkimi możliwościami ich zaspokojenia. Najbardziej niezadowoleni są
  ludzie...
 • ... Lernera [1963] - "rewolucja rosnących frustracji". Jest ona rezultatem różnicy między aspiracjami i osiągnięciami, a powstaje, gdy ludzie pragną więcej, niż mogą...
 • ... danej wspólnoty, a więc czynnik kulturowy, nabiera dziś, wraz z aspiracjami tradycjonalistycznymi, nowego znaczenia i jest niezbędny dla właściwego zrozumienia wymiarów...
 • ... między faktem posiadania dzieci w określonym wieku a zainteresowaniami i aspiracjami kulturalnymi rodziców. Idzie tu o ewentualne konsekwencje w sferze zainteresowań...
 • ... którego skrajny patriotyzm i agresywne tendencje połączyły się z nowymi aspiracjami Ameryki i poprzedziły triumf imperializmu w amerykańskiej polityce zagranicznej".
  Administracja...
 • ... upatruje jej źródła w napięciu motywacyjnym będącym wynikiem rozbieżności między aspiracjami jednostek i grup społecznych a możliwościami ich realizacji. Merton, główny...
 • ... wykazywać się logiką rozumowania w zebranym materiale dowodowym, a nie aspiracjami politycznymi. Marszałek Nałęcz zmieniał przecież swoje poglądy w zależności od...
 • ... i zuchwałe, gdyby zostało wygłoszone tonem apodyktycznym i z jakimikolwiek aspiracjami do uogólnień. Nie. Ja zamierzam wywiązać się z mojego zadania...
 • ... nielegalnie zdobytej kaczki. Wychowanek maga, uzdolniony Tkacz Iluzji z ogromnymi aspiracjami, staczał się na dno moralne. Może w końcu i ja...
 • ... przypadku, lecz wiążą się miedzy innymi z jej postawami i aspiracjami. Trudno zrozumieć złożone procesy społecznego odniesienia jednostek i ich rolę...
 • ... nowej zasadzie partię i wymyślić sposób na złączenie jej z aspiracjami oraz działaniami przebudzonego narodu, które to działania w tym momencie...
 • ... była prosta. Żeby zaistnieć jako odrębna istota ludzka, obdarzona własnymi aspiracjami i pragnieniami, kobieta musiała najpierw wyłamać się ze stereotypu, który...
 • ... grup odniesienia i hipotez ujmujących zależności między nimi a podstawami, aspiracjami i zachowaniami ludzi przedstawiła w 1962 r. Julia Sowa. Sięgając...
 • ... ostatecznego kształtu) oraz, czy chłonność ta nie będzie rozbieżna z aspiracjami społecznymi do osiągania coraz wyższego poziomu wykształcenia. W aspekcie upowszechniania...
 • ... umożliwić zdobywanie wiedzy i wykształcenia zgodnie z ich zdolnościami i aspiracjami.
  Emeryci i renciści mają prawo do szacunku oraz godnego życia...
 • ... się dotychczas z możliwością powstania rzeczywistych rozbieżności między stale pobudzanymi aspiracjami edukacyjnymi ludności a systematycznie zmniejszającymi się, w wyniku likwidacji początkowego...
 • ... po niej był jego sekretny amatorski teatrzyk porno z górnolotnymi aspiracjami, stworzony wspólnymi siłami z sąsiadem, jego żoną i dwoma dorodnymi...
 • ... Dyplom magistra już nie wystarcza - swoje możliwości trzeba potwierdzić doświadczeniem, aspiracjami, przemyślaną ścieżką kariery, trzeba też wykazać się przydatnymi w danej...
 • ... swojej kapitulacji poczuwał się do reprezentowania sprawy polskiej. Z podobnymi aspiracjami występowali i niektórzy członkowie sejmu. Powoływali się oni na uchwałę...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego