Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ortodoksji
Znaleziono 60 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Teoria 'oświecenia nagłego' (chiń. dunwu; jap. tongo) zostaje
  uznana za
  ortodoksję szkoły zen.
  Działalność takich mistrzów zen jak: Mazu Daoyi (jap...
 • ... głębiej, drążyły te prawdy, które były niewygodne z punktu widzenia ortodoksji, które nie pasowały do jej generalnego oblicza i pulsowały podskórnie...
 • ... krisznaityzm, satanizm, ezoterykę, gnozę, teozofię, antropozofię, scjentologię - wszystko za wyjątkiem ortodoksji katolickiej. Jeśli ktoś deklaruje wierność tej ostatniej, z łatwością może...
 • ... go roku co najmniej w dwóch sprawach dalecy jesteśmy od ortodoksji: mamy niezależny Kościół i indywidualne rolnictwo. Możliwe więc, że w...
 • ... zajmował się problemem
  autentyczności tych doświadczeń. Nie rozstrzygając bynajmniej problemu
  ortodoksji zen, należy podkreślić, że uznanie 'logiki paradoksu' za klucz do...
 • ... tego
  fundamentu, broniąc ortodoksji zen. Tam, gdzie można mówię o
  ortodoksji,
  musi istnieć określona 'treść ideologiczna' (jap. shiso naiyo ) - "w tym...
 • ... obojętnie z jakiej epoki, byle mieściło się to w ramach ortodoksji. To się może nie podobać estetom. Ale jednocześnie muszę przyznać...
 • ... kościołami ewangelickimi Niemiec zachodnich traktowano do niedawna nawet jako wymóg ortodoksji ewangelickiej. W połowie 1969 roku zrobiono poważny krok w kierunku...
 • ... względem "jak trzeba" w rozumieniu zachodnich lewicowych radykałów. Esencja ich ortodoksji stała się trudniejsza do sformułowania od czasu gdy marksizm przestał...
 • ... osiągnąć wysokie wskaźniki rozwoju, ale na dość niskim poziomie ideologicznej ortodoksji. Wszelkie gospodarcze sukcesy w Chinach będą argumentem na rzecz dalszego...
 • ... pokolenia na pokolenie. Nie droga pośrednia, ale "partia skrajna".

  Zwycięstwo
  ortodoksji rzymskiej nie było zwycięstwem kompromisu: było zwycięstwem prawdy w starciu...
 • ... wersy komentujące' można
  uznać za dowód dbałości Japończyków o zachowanie
  ortodoksji danej
  linii zen. Jednak zen, uważane za 'bezpośredni przekaz od...
 • ... i moralności, od astronomii do poezji, łączyła niechęć do wszelkiej ortodoksji, dogmatów, metafizyki oraz przekonanie, że fundamentem wszelkiej kultury umysłowej jest...
 • ... pomocy którego wąska klika piętnuje strasznych heretyków, nieuznających jej politycznej ortodoksji. Używa się go, aby zastraszyć, cenzurować, zamykać usta, przeciąć dyskusję...
 • ... aby prowadzić innych
  do 'oświecenia', gdyż w 'logice paradoksu' brak
  ortodoksji jest właśnie
  ortodoksją. Nauki mistrzów zen są więc praktycznym zastosowaniem...
 • ... New Age'em, ciągnie to i teraz, ale wszystko ma znak ortodoksji. Opowiada więc o cudach, znakach, przeczuciach, ale przecież jest to...
 • ... kres.
  • Działała silna presja ze strony zachodnich stróżów finansowej
  ortodoksji - międzynarodowych instytucji finansowych.
  • Mógł też wchodzić w grę pogląd...
 • ... dostrzeżenie ewolucji i złożoności współczesnego liberalnego
  kapitalizmu jest łamaniem katolickiej
  ortodoksji. Uważają to za
  przemycanie treści nieortodoksyjnych przemalowanych na ortodoksyjne
  barwy...
 • ... Wypowiedzi te, podszyte politycznym realizmem, nie wykraczały poza granice katolickiej ortodoksji. Nie da się tego samego rzec o zaiste zadziwiającej na...
 • ... takim właśnie depozytem tradycji ma być ta myśl na marginesie ortodoksji, myśl heretycka, ezoteryczna. Główne zainteresowanie tradycjonalistów dotyczy islamu nieortodoksyjnego, dotyczy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego