Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
substrat
Znaleziono 75 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... uwalniać może zatem nadtlenki kwasów tłuszczowych, które są już dobrymi substratami peroksydazy glutationowej (rys. 2.2.7).
  Utlenione reszty kwasów tłuszczowych...
 • ... Reakcja peroksydazowa pomaga zresztą w tworzeniu ligniny, głównego składnika drewna. Substratem dla ligniny są fenole powstające z aminokwasów fenyloalaniny i tyrozyny...
 • ... syntetazy poli(ADP-rybozy), enzymu polimeryzującego reszty ADP-rybozy, którego substratem jest NAD. Prowadzi to do wyczerpania komórkowej puli NAD i...
 • ... komórkach tarczycy może być oksydaza ksantynowa.
  Anionorodnik ponadtlenkowy jest także
  substratem niektórych enzymów. Jednym z nich jest dioksygenaza indolowa, (E.C...
 • ... ładunek utrudnia nieproduktywne, nie mogące prowadzić do reakcji kolizje z substratem. Ostatnim elementem napędzającym substrat jest reszta argininy 143. Nie cierpię...
 • ... do przekształcenia w pierwiastkowy węgiel (ryc. 1.7).
  Najczęstszym wyjściowym
  substratem tych procesów jest lignina roślinnych ścian komórkowych, stosunkowo rzadziej kolagen...
 • ... się w formie, w której zamiast stężenia enzymu niezwiązanego z substratem ([E]) wprowadza się całkowite stężenie enzymu ([e], suma stężeń enzymu...
 • ... powstaje anionorodnik ponadtlenkowy jako produkt przejściowy. Powstający nadtlenek wodoru jest substratem peroksydazy komórki jajowej, która wykorzystuje go do tworzenia mostków bityrozylowych...
 • ... form ferrylowych hemoprotein (p. 1.5.6).
  Askorbinian może być
  substratem dla hemoprotein, jednak bezpieczniejszymi substratami są prawdopodobnie flawiny. Ich utlenione...
 • ... Niemniej jednak można takie reakcje znaleźć. Nadtlenek wodoru jest przecież substratem peroksydaz. W komórkach roślinnych peroksydazy utleniają wiele związków, m.in...
 • ... jedynie rozkładając anionorodnik ponadtlenkowy. Byłam więc pierwszym odkrytym enzymem, którego substratem jest wolny rodnik! A: O ile dobrze pamiętam, najpierw występowała...
 • ... enzymów są cząstkami koloidalnymi, co sprawia, że ich oddziaływanie z substratem przypomina bardziej adsorpcję na powierzchni ciała stałego niż reakcję w...
 • ... wyższe niż wobec NADH, wobec czego NADPH jest praktycznie jedynym substratem enzymu w komórce.


  3.5.1.3. Tragiczne konsekwencje niedoboru...
 • ... Syntaza tlenku azotu jest enzymem zawierającym FAD i FMN. Jej substratem jest arginina, która ulega redukcji przy udziale NADPH, a z...
 • ... Może więc trwać i "czekać" na możliwość reakcji z odpowiednim substratem, co zwiększa skuteczność jego niebezpiecznego dla komórek działania. Rodnik wodoronadtlenkowy...
 • ... w glukoneogenezie prowadzi do zwiększenia w wątrobie wytwarzania glukozy z substratów pochodzenia pozawęglowodanowego. W tym też zakresie glikokortykosteroidy warunkują aktywność amin...
 • ... szoku chemicznego spowodowanego działaniem etanolu, toksycznych jonów metali czy brakiem substratów metabolicznych) indukuje w komórkach syntezę zestawu białek zwanych białkami szoku...
 • ... sprzęt. Było tam ponad dwa kilogramy amfetaminy i kilkaset litrów substratów. Zatrzymane dowody doprowadziły policję do Sielunia koło Różana. W dawnej...
 • ... 15). Cały układ działa dzięki nieustannemu dostarczaniu z zewnątrz podstawowych substratów i odprowadzaniu produktów reakcji.
  Chociaż oscylujące reakcje chemiczne znano od...
 • ... Kryształy pirytu mogły być podłożem pierwszych reakcji biochemicznych, ułatwiając kontakt substratów. Początkiem życia była więc nie tyle pierwotna zupa, co pizza...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego