Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
substrat
Znaleziono 75 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... egzoenergetyczna. Przy Q dodatnim, tzn. energii kinetycznej produktów większej niż substratów, reakcję nazywamy egzoenergetyczną; oczywiście dzieje się to kosztem defektu masy...
 • ... tym, że kaktusy adaptują się dość łatwo do różnego rodzaju substratów. Jest tylko problem pewnej grupy roślin, które w ubogim w...
 • ... Wolne enzymy to takie, do których czeka kolejka klientów - czyli substratów. Gdy enzym załatwi jednego klienta, przychodzi kolej na następnego. Ja...
 • ... reakcji równa jest szybkości reakcji w warunkach, gdy stężenia obu substratów A i B są jednostkowe, tzn. równe 1 molˇl1...
 • ... tłuszczowej białko rozprzęgające powoduje "krótkie spięcie" skomplikowanego układu wiążącego utlenianie substratów z produkcją ATP, wskutek czego prawie 100% (zamiast 75%) energii...
 • ... dysproporcjonacji nadtlenku wodoru, peroksydazy zużywające nadtlenek wodoru do utleniania swych substratów oraz dysmutaza ponadtlenkowa katalizująca reakcję dysmutacji anionorodnika ponadtlenkowego. Enzymom tym...
 • ... przypadku peroksydacji inicjowanej działaniem mikrosomalnych enzymów hydroksylujących, powstawanie wolnych rodników substratów hydroksylacji jest hamowane przez tlen, który jest jednak potrzebny w...
 • ... iloczyn stężeń produktów reakcji musi być większy od iloczynu stężeń substratów, tyle razy ile wynosi wartość stałej równowagi reakcji (zależna od...
 • ... molˇl1. Rzeczywiste szybkości różnych reakcji chemicznych zależą od stężeń substratów i dlatego trudno je porównywać. Porównywanie stałych szybkości reakcji, czyli...
 • ... łatwo obliczyć szybkość reakcji, jeśli tylko znane są nam stężenia substratów.
  W roztworach alkalicznych i w środowiskach aprotycznych, tzn. nie zawierających...
 • ... 4.5).
  Niewiele jest reakcji metabolicznych, które wymagałyby RFT jako
  substratów. Niemniej jednak można takie reakcje znaleźć. Nadtlenek wodoru jest przecież...
 • ... fermentatorów wymaga stosowania odpowiednich równań kinetycznych, uwzględniających równoczesne oddziaływanie różnych substratów na ten sam enzym. W przypadkach, gdy środowiskiem reakcji jest...
 • ... mówiąc szybkość przyrostu stężenia produktu), jest równa iloczynowi stężeń tych substratów oraz pewnej stałej, która jest nazywana stałą szybkości tej reakcji...
 • ... źródłem RFT po reperfuzji. Dehydrogenaza ksantynowa jest enzymem katalizującym utlenianie substratów przez NAD, co oczywiście prowadzi do powstawania NADH i nie...
 • ... sprzężone jest z syntezą ATP. W większości tkanek wydajność utleniania substratów w mitochondriach (wyrażona stosunkiem energii powstających wiązań wysokoenergetycznych ATP do...
 • ... dwuznaczności terminologicznej, tym bardziej, że uwalnianie RFT czy wolnych rodników substratów hydroksylacji (zapoczątkowujących peroksydację lipidów) przez mikrosomalne enzymy hydroksylujące jest ubocznym...
 • ... bakterii, dostępne w handlu w formie zawiesin lub pastylek.
  Rodzaj
  substratów i produktów metabolicznych procesów przebiegających w komórkach bakteryjnych zależy od...
 • ... istotę i znacznie czynnika mikrobiologicznego w rozkładzie - degradacji specjalnych podłóż - substratów, zbudowanych z drewna, soli i wielu innych materiałów, jakim są...
 • ... nowego jądra: ((...)) Masa powstałego jądra jest mniejsza niż suma mas substratów - następuje równoczesna emisja fotonów. Energię fotonu można obliczyć z defektu...
 • ... do nich doniczek są dokładnie zaklejane plastrem (aby ograniczyć wysychanie substratu!) oraz umieszczane pod lampami świetlówkami. Mam dwa takie zestawy świetlówek...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego