Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
substrat
Znaleziono 75 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... pozakorzeniowy, co pozwala na bardziej intensywne zasilanie bez ryzyka zasolenia substratu. Odpowiednie do tego są nawozy rozpuszczające się całkowicie bez widocznych...
 • ... litu, w którym część neutronów wytwarzałaby tryt, zwiększając ilość tego substratu w reakcji (4.8.1-3). Inne propozycje idą w...
 • ... wskaźniki emisji odorantów wyrażone w jednostkach zapachowych na jednostkę masy substratu lub produktu -nie są udostępniane. Wyniki oznaczeń stężenia odorantów, publikowane...
 • ... na poszczególne przejawy sztuki, utrudniające zaś dostrzeżenie rudymentalnych źródeł i substratu zachodzących w niej procesów. Z dzisiejszej perspektywy dają się już...
 • ... podobnie jak w przypadku Cu,ZnSOD, zachodzi tu elektrostatyczne kierowanie substratu do centrum aktywnego. Kolejną cechą struktury różniącą MnSOD od Cu...
 • ... W cytoplazmie komórek kory nadnerczy kortykotropina zwiększa podaż cholesterolu, podstawowego substratu steroidogenezy, pobudzając hydrolizę estrów cholesterolu. Dodatkowym, bogatym źródłem cholesterolu jest...
 • ... być, w miarę możliwości, wzbogacona 5 cm warstwą kompostu lub substratu torfowego.
  Gdy gleba zawiera dużo gliny, o czym możemy przekonać...
 • ... Oznaczenie aktywności katalazy polega na pomiarze szybkości rozkładu przez nią substratu - nadtlenku wodoru. Nadtlenek wodoru absorbuje promieniowanie nadfioletowe, można więc łatwo...
 • ... mogą być pożyteczne?
  3.14.1. Reaktywne formy tlenu jako
  substraty reakcji enzymatycznych

  Przed dwudziestu laty nie żyjący już dziś Rainer...
 • ... to może wiązać szereg ligandów takich jak kwasy tłuszczowe (potencjalne substraty peroksydacji), miedź i hem. Doświadczenia in vitro wykazują, że albumina...
 • ... dysmutaza ponadtlenkowa, jak i katalaza powinny wykazywać efekt ochronny, rozkładając substraty reakcji prowadzącej do wytworzenia ˇOH, a zmiatacze rodnika wodorotlenowego powinny...
 • ... i całych struktur) biologicznie ważnych. W związkach tych biofizyk widzi: Ťsubstraty transferu elektronowegoť, biochemik - Ťgrupy prostetyczne apoenzymówť, ekolog - Ťkorygowanie zaburzeń łańcucha...
 • ... tłuszczowej i mięśniach kortyzol i jego analogii zmniejszają wychwyt glukozy. Substraty służące glukoneogenezie w wątrobie pochodzą m.in. ze stymulowanego przez...
 • ... Zatem niedotlenienie zarówno wytwarza oksydazę ksantynową, jak i dostarcza jej substraty. W wielu doświadczeniach, w których badano skutki reperfuzji po niedokrwieniu...
 • ... wszystkim fuzji jąder wodoru. Dalsze reakcje termojądrowe, w których jako substraty występują jądra helu i cięższych nuklidów (węgla, tlenu), zwane potocznie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego