Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
z punktu
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zmiana perspektywy postrzegania rzeczywistości,
  a nie jakościowa zmiana 'jaźni jednostkowej'.
  Z punktu widzenia 'logiki
  paradoksu' żadna z form praktyki zen nie może...
 • ... Filozofia zen jest logiczna i racjonalna, ale tylko i wyłącznie z punktu
  widzenia rozumu paradoksowego, który uznaje sąd sprzeczny jednowymiarowy
  (paradoks) za...
 • ... jednak zarazem, że nie ma nic słuszniejszego nad taką decyzję z punktu widzenia mojego własnego rozwoju pisarskiego. I dumny byłem, że z...
 • ... na przykładzie, który ilustruje rys. 2.25. Jeżeli promień wychodzi z punktu T i pada na zwierciadło OA w punkcie M, to...
 • ... należy zezwolić, by PKN Orlen przejął Rafinerię Gdańską. Uważa, że z punktu widzenia interesów gospodarczych byłoby to posunięcie korzystne, choć jak przyznaje...
 • ... opla wahał się tylko chwilę. Samochody zakleszczyły się zbyt mocno, z punktu widzenia saperów tworzyły jedną bryłę metalu o trudnej do ustalenia...
 • ... przedstawił się jako osoba, która interesowała się ustawą medialną, wyłącznie z punktu widzenia interesów publicznej stacji. Zapewnił, że treść przepisów dekoncentracyjnych była...
 • ... to jest słuszne tylko
  wtedy, gdy mamy na myśli jaźń
  z punktu widzenia dualizmu podmiotu
  i przedmiotu postrzegania. Narodziny prawdziwego 'ja' symbolizują...
 • ... nic szczególnego nie
  zaszło . Wkroczyła raźno do kuchni i oświadczyła
  z punktu, że umiera
  z głodu. Brzmiało to zwyczajnie (Pestka umierała z...
 • ... mogę. Nawet kanonicznej strony konfliktu nie mogę Panu ocenić, skoro z punktu widzenia prawa kościelnego konfliktu pomiędzy pańskim ojcem i jego ordynariuszem...
 • ... do kilkunastu przewoźników, jeździ po mieście i wozi ludzi.
  - Może
  z punktu widzenia ustawy to jest nielegalne, ale nikt nam na piśmie...
 • ... publicysta:
  - Odebrałem ten manifest bardzo dobrze. Te punkty, które wymieniliście,
  z punktu widzenia lewicy powinny być podstawowe. Niestety, problem polega na tym...
 • ... z punktu widzenia całej gospodarki. Gdy chce się analizować inflację z punktu widzenia konsumentów, to w "koszyku" trzeba uwzględnić podstawowe dobra konsumpcyjne...
 • ... międzynarodowej zobowiązań. Zanim jednak do owego wniosku dochodzi - rozpatruje surrealistyczną z punktu widzenia "polskiej specyfiki" (czy tylko polskiej?) i polskich doświadczeń możliwość...
 • ... kołtunerii, a współczesny dramaturg, chyba ze strachu, opisuje np. blokersów z punktu widzenia blokersów. Siedzę na spektaklu i zadaję sobie pytanie: czy...
 • ... jaźń jednostkowa jest buddą" (chiń. jixin jifuo; jap. sokushin
  sokubutsu)
  z punktu widzenia logiki 'absolutnie sprzecznej samotożsamości'.
  Zastosowanie 'logiki paradoksu' w interpretacji...
 • ... nowe komentarze. Żywym ośrodkiem studiów nad Arystotelesem był uniwersytet padewski.
  Z punktu widzenia filozoficznego arystotelizm i platonizm były kierunkami konkurującymi. Jednakże silne...
 • ... Schrodingera. W doświadczeniu tym stykamy się z niezrozumiałym dla nas
  (
  z punktu widzenia logiki klasycznej) sposobem istnienia, który może być
  wyrażony jedynie...
 • ... różni się od rynku pozagiełdowego znacznie większymi gwarancjami dla inwestorów.
  Z punktu widzenia waluty wykorzystywanej przy transakcjach finansowych rynki dzieli się na...
 • ... porażek. Brak pieniędzy jest bowiem dotkliwy niemal na każdym kroku.
  Z punktu widzenia zwykłego petenta za największy sukces należy uznać jednak uruchomienie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego