Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
zasad
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... środków finansowych, przy czym specyfika usług towarzystw ubezpieczeniowych wynika z zasady transformacji ryzyka za pośrednictwem warunków płatności. Innymi słowy, specyficzna rola...
 • ... których problemy koordynacji przyjmą nowe aspekty. Dlatego też w myśl zasady, że przy rozwiązywaniu bieżących zagadnień dobrze jest myśleć o dniu...
 • ... podlegających prawu poboru; 4) wysokość ceny emisyjnej nowych akcyj; 5) zasady przydziału nowych akcyj dotychczasowym akcjonarjuszom; 6) miejsce, wysokość i termin...
 • ... w języku polskim tragedii "regularnej", a więc takiej, która, respektując zasady dramatopisarskie antyku, polską "elokucją" dorównałaby wzorom uznanym za niedościgłe. Ambicją...
 • ... podatkowych, jak i reprezentacji w Kongresie. Sporną kwestią były również zasady regulowania przez rząd działalności handlowej.
  Plan Wirginii, choć przedstawiony przez...
 • ... koparki, należy mieć na względzie wymagania wynikające z zasad ergonomii. Zasady te są publikowane w postaci norm krajowych lub międzynarodowych. W...
 • ... pracy nie można oderwać od ładu moralnego, a zwłaszcza od zasady sprawiedliwości i miłości społecznej. Mówił na ten temat Jan Paweł...
 • ... człowieczeństwa, stajesz na określonej drodze: z własnej woli wybierasz określone zasady życia (takie, które będą zgodne z Twoim ideałem) i jasny...
 • ... do podważenia samych podstaw demokracji, a więc na przykład samej zasady decyzji podejmowanych przez większość, czy też przekonania, że jedynym sposobem...
 • ... podłożem (rys. 8.3).
  Norma PN-ISO 10567 : 1996, podająca
  zasady wyznaczania udźwigu koparek hydraulicznych, określa krawędzie wywrotu dla koparek gąsienicowych...
 • ... autorytety, gdy co chwila zmienia się system wartości, idee i zasady, ludzie czują się zagubieni i samotni w swych wyborach.
  Dla...
 • ... czyli Torze) podstawowe prawdy Objawienia, dotyczące np. stworzenia, i o zasady moralne zawarte w przykazaniach Bożych. Dlatego właśnie św. Paweł nazywa...
 • ... Polskiej odbywa się jawnie. Ustawa może określić wyjątki od tej zasady.
  2. Oskarżonemu poręcza się prawo do obrony. Oskarżony może mieć...
 • ... mogą być poddane rozstrzygnięciu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Tak więc pewne
  zasady generalne są wspólne dla obydwu projektów. Jednak jak zwykle diabeł...
 • ... tabu porządkowało świat - pozwalało odróżniać dobro od zła według najprostszej zasady: niedozwolone jest to, co złe, szkodliwe lub nieznane. A przestrzeganie...
 • ... kompozycja rozdziału winna nam właśnie uprzytomnić, przybliżyć obecność tej "piekielnej zasady".
  Jak teraz od "zasady" (trochę jakby z Schopenhauera rodem) przejść...
 • ... Żubrów i ponownie wygra, otrzyma Statuetkę na zawsze, w myśl zasady, że na własność przechodzi statuetka wygrana dwa razy pod rząd...
 • ... ją na "wolność anarchiczną" (od an-arché, a więc
  odrzucającą
  zasady, nie posiadającą fundamentów), inaczej mówiąc -
  "samowolę" lub, jak wolą ją...
 • ... zmian powstał nieopisany galimatias. Myliły się konkursy i filmy, a zasady przyporządkowania do jednej z dwóch kategorii były niezrozumiałe. Recenzenci nie...
 • ... edycja EPP (standardy: 6.06.-6.19) szczegółowo "wylicza" etyczne zasady prowadzenia badań z udziałem osób w roli obiektów badanych. Kodeks...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego