stop

Wielki słownik ortograficzny PWN*

stop (techn.) -pu, B.= M., -pie; -pów
stop (w telegramie oznaczenie kropki) ndm
stop (pot. światła hamowania; pot. autostop) -pu, B.= M., -pie

Słownik języka polskiego PWN*

kino non stop «kino, w którym filmy są wyświetlane bez przerwy i do którego widz może wejść w dowolnym momencie»
non stop I «bez przerwy»
non stop II «trwający bez przerwy»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego