stop
 • stopy
  18.04.2015
  18.04.2015
  Czy prawidłowo zostały opisane rodzaje stóp w poniższym fragmencie wiersza:
  Jakże brak mi tej przygody –
  Płynąć, hen, od chcieć do mieć,
  Trzeba mi ciut swobody –
  Kochać dobre, tępić złe.
  I do tego skrawka nieba,
  Aby wzbić się ponad gniew,
  I piekła też mi potrzeba,
  By posprzątać chlew.
  Sss/Ss/Ss/ (daktyl, trochej. trochej
  Ss/Ss/ssS/ (trochej, trochej, anapest)
  ssSs/Ss/Ss/ (peon trzeci, trochej, trochej)
  Sss/sS/sS/ (daktyl, jamb, jamb)
  sSs/Ss/sSs/ (amfibrach, trochej, amfibrach)
  Ss/ssS/ (trochej)
 • Stopień wyższy przymiotnika niebezpieczny

  5.04.2023
  5.04.2023

  Szanowni Państwo!

  Czy forma „bardziej niebezpieczny niż” jest poprawna? Na przykład: „On jest bardziej niebezpieczny, niż sądziłem’. Spotykam się z tą formą często, ale zastanawia mnie ona, bo przecież stopień wyższy to „niebezpieczniejszy”. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

 • stopa i standard
  2.09.2003
  2.09.2003
  Dzień dobry!
  Czy można podnosić standard czy tylko podwyższać? Dotyczy to też stopy życiowej, procentowej itp.
 • Stopień intensywności czynności nazywanej czasownikiem kraść
  10.04.2017
  10.04.2017
  Szanowni Państwo,
  Ostatnio natknąłem się na sformułowanie: Nie kradnę filmów, a zwłaszcza tych słabych w odniesieniu do ściągania filmów z internetu.
  Zastanowiła mnie forma tej wypowiedzi, jeśli bowiem w pierwszym członie pada deklaracja, że dana osoba nie kradnie filmów, to czy precyzowanie, jakich filmów nie kradnie, ma tu jakikolwiek sens ?
  Nie można przecież nie ukraść czegoś bardziej lub mniej, więc czy nie wystarczyło by samo stwierdzenie – Nie kradnę filmów?
 • Stopień „obcości” zapożyczenia leksykalnego

  24.04.2024
  24.04.2024

  Szanowni Państwo,

  jaką należy przyjąć metodę przy decydowaniu, które wyrazy obcego pochodzenia są wciąż na tyle obce w odbiorze użytkowników języka, że należy zapisywać je w tekście kursywą? Chodzi mi przede wszystkim o zapożyczenia z języka angielskiego takie jak: feedback, coaching czy gaslighting, które zyskały na popularności szczególnie w pewnych branżach, a mimo to wciąż brzmią dość obco.

 • Ortografia: maszyna Turinga, problem stopu oraz przecinek
  28.12.2016
  28.12.2016
  Jak zapisać określenia uniwersalna maszyna Turinga i problem stopu? Oba wyrażenia zapisałabym małymi literami, jednak spotkałam się z twierdzeniem, że mogą one funkcjonować jako nazwy własne, a wówczas należałoby zapisać je dużymi literami.
  Bardzo proszę też o informację, czy w zdaniu Muzea są fundamentem rozwoju turystyki muzealnej, która(,) jak słusznie ocenia XY, jest… po która należy postawić przecinek.

  Pozdrawiam
  Anna J.
 • niby-yeti i niby-wielka-stopa
  14.07.2010
  14.07.2010
  Ja zapisujemy poprawnie:
  1. nibyyeti czy niby-yeti?
  2. nibywielka stopa czy niby-wielka stopa?
  Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.
 • Interpunkcja a stopień sfrazeologizowania konstrukcji
  2.07.2018
  2.07.2018
  Szanowni Państwo,
  mam pytanie interpunkcyjne odnośnie do konstrukcji: Bądź(,) jak tam będziesz, Kraj doszedł(,) do czego doszedł, Każdy ma(,) co ma, Zrobiłem, ile zrobiłem. Kojarzą mi się z poradą https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Jest-jak-jest;17925.html. Nie stawiałbym więc raczej przecinka w przykładzie pierwszym, który ma znaczyć po prostu ‘nie śpiesz się’. W drugim i trzecim bym postawił, a co do ostatniego waham się.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
 • ocena, czyli stopień
  23.05.2006
  23.05.2006
  Witam,
  w prywatnej szkole językowej, w której pracuję, zarządzono, aby na świadectwie ukończenia kursu w rubryce ocena wpisywano bardzo dobra, a nie bardzo dobry. Wydaje mi się jednak, że pierwsza opcja nie jest poprawna. Byłabym bardzo wdzięczna za Państwa opinię. Dziękuje i pozdrawiam,
  Marta P.
 • procent i stopień Celsjusza
  18.07.2003
  18.07.2003
  Proszę o wyjaśnienie, czy jednostki miary: %,°C i r. (rok) pisze się bezpośrednio przy liczbie, czy oddziela spacją.
  Zygmunt Figura
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego