dana

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Dana -nie, -nę, W. -no; Dan
dany; -ni
danie (część posiłku); dań
danie (czynność)
dan (sport.) -na, -nie; -ny, -nów
dane -nych
dać dam, dadzą; daj•cie
Dalí: Sal•vador (a. Sal•wador) Dalí, Sal•vadora Dalego (a. Dalí), o Sal•vadorze Dalim (a. Dalí)
dał•by dałaby, dałoby
dam (= dekametr)
Dania -nii, -nię; przym.: duński
dań (hist.) dani; danie, dań•mi
nie dane (komuś): nie dane mu było zginąć (ale: premia niedana bez powodu)
da camera: musica da camera
da capo (skrót: d.c.)
da capo al fine (skrót: d.c. al fine)
Leonardo da Vin•ci Leonarda da Vin•ci, o Leonardzie da Vin•ci
Vasco da Gama Vasco da Gamy, o Vasco da Gamie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego