Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
obarczony
Znaleziono 151 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... odpierając oskarżenia kolegów z macierzystej formacji, winą za całe zamieszanie obarczą partnerów z Sojuszu (już dziś nieoficjalnie przyznają, że zostali przez...
 • ... Potem organizatorzy się wycofali, nie wiem czemu. Winą za to obarczeni zostaliśmy my i poszła fama, że wykręciliśmy Azizi na kasę...
 • ... moi wy Guszpitowie, Flaszenowie, Osińscy oraz inni Wielcy Kapłani Grotowskiego, obarczeni stylem fundamentalnie kadzidlanym. Owszem, czytałem ich pilnie, próbowałem czytać, z...
 • ... znajdujący się dosyć wysoko w hierarchii społecznej miasta. Owi notable, obarczeni zazwyczaj żonami, dziećmi i cieszący się nieposzlakowaną opinią, nie mogli...
 • ... pewno jestem jedyną klientką. Dlaczego? Bo wtedy zrozumiałam, jakim ciężarem obarczeni są zakażeni wirusem - społecznym przekonaniem, iż dotyka on tylko homoseksualistów...
 • ... dusznego, ciężkiego zapachu ,,miseregeruch", który zawsze poprzedzał zbliżanie się abdomenowców.
  Obarczeni olbrzymimi abdomenami, stąpali ciężko, głuchy wymlaskując takt swymi sześcioma nogami...
 • ... do zaktywizowania wszystkich zdrowych sił w narodzie, tylko ludzie nie obarczeni odpowiedzialnością za dotychczasową katastrofalną politykę, mogą wprowadzić kraj z tak...
 • ... różnic rasowych znajduje się też taka, że przedstawiciele białej rasy obarczeni są wyjątkową skłonnością do rasizmu? Krótka odpowiedź brzmi: nie, ale...
 • ... sprowadza się do zabrania mu tyle, ile można, a ponadto obarczenia go olbrzymią dopłatą do terapii. Nie będę pisał, ile wynosi...
 • ... twoim bezpośrednim szefem i przyjmuj tylko jego polecenia. Na próby obarczenia cię inną pracą nie odpowiadaj: "To nie należy do moich...
 • ... wreszcie, biorąc pod uwagę, że:
  odwrotnie, tylko naleśnikarzy posiada szans
  obarczenia cyklothymią, która jest cechą dziedziczną, natomiast aż farsiarzy posiada szans...
 • ... studenta czy ucznia krytycyzmu w traktowaniu przekazów źródłowych, nie zaś obarczenie jego pamięci możliwie największą liczbą dat i faktów. Tylko w...
 • ... jednak zdawać sobie sprawę, że ewentualne uniewinnienie Bułgarów oznaczałoby automatycznie obarczenie odpowiedzialnością za tragedię setek rodzin libijskiej służby zdrowia, co mogłoby...
 • ... przeciwko pojednaniu, ale nie kosztem prawdy historycznej, mającej na celu obarczenie głównie Niemców za cierpienia Polaków, zaś grabież niemieckich ziem wschodnich...
 • ... żeby równocześnie rzucić na Janusza następną kalumnię i zaprotestować przeciwko obarczeniu go winą za rozpustne czyny własnej żony, ale ugodziło go...
 • ... na drodze. Popłyńmy do karczmy
  I byt jej zielonością kwietniową
  obarczmy...

  Tam w gąsiorach z bursztynu jest patoka złota
  Dla ptaków...
 • ... wszystkich wcześniejszych konfliktów i popełniania tych samych błędów. Podobnym ryzykiem obarczona byłaby zresztą próba konstruowania gabinetu z Krzaklewskim na czele, ale...
 • ... zaraz po maturze. Pracowita, solidna, a przy tym samotna, nie obarczona obowiązkami rodzinnymi, całkowicie poświęciła się pracy zawodowej, zyskując wzorową opinię...
 • ... podawany z dokładnością do 0,1 m. Metoda ta jest obarczona pewnym stopniem subiektywizmu, lecz jej wielkimi zaletami jest prostota pomiaru...
 • ... metoda bilansu wodnego, zastosowana do wyznaczania miesięcznych wartości parowania terenowego, obarczona jest niestety dość znacznym błędem. Konstantinow i in. (1971) stwierdzili...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego