Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
k-p
Znaleziono 280 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... przeciwko poglądowi J. Logi, co do interpretacji art. 156 § 1 k. p.
  Nie mogę też podzielić zapatrywania Autora glosy, jakoby Minister Pracy...
 • ... No to jak odreagowujesz stresy? Seks przecież pomaga rozładować napięcie.
  K.P.: A czy niedźwiadki nadają się do tego?
  CKM: Do seksu...
 • ... sędzia lustracyjny, Misiu. Cokolwiek teraz powiesz, będzie użyte przeciwko tobie.
  K.P.: Oho!
  CKM: Nie ma żartów. Polityka rządzi się swoimi własnymi...
 • ... stosunek między art. 156 § 1 k. p. a art. 153 k. p.
  Otóż art. 153 k. p. reguluje datę uzyskania prawa do...
 • ... ma obowiązku wypowiedzenia pracownikowi dotychczasowych warunków płacy. Artykuł 42 § 1 k. p. dotyczy bowiem zmiany warunków płacy, które po przejściu na inną...
 • ... do pracy, gdy upłynął już okres wypowiedzenia. Sformułowanie art. 45 k. p. i art. 46 k. p. wyraźnie przy tym dowodzi, że...
 • ... mogę się zgodzić z Autorem, że chociaż w art. 69 k. p. brak jest wzmianki o odpowiednim stosowaniu przepisów dotyczących umowy o...
 • ... zakładowego funduszu mieszkaniowego?
  Odpowiedź: Zgodnie z art. 91 zd. 1
  k. p. należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 kodeksu mogą...
 • ... takiej opinii nie mają zastosowania przepisy art. 98 i 99 k. p. " .

  Trafnie w zasadzie Autorka podnosi, że do opinii nie związanej...
 • ... p. ) albo od zachowania przepisów o wypowiadaniu umów (art. 46 k. p. ). Brak którejkolwiek z tych przesłanek stwarza po stronie pracownika prawo...
 • ... tego rodzaju opinii z uwzględnieniem treści art. 98 § 2-4 k. p. , ponieważ zawierałaby ona wówczas w miarę pełną ocenę pracownika i...
 • ... prawa do pierwszego urlopu w wymiarze ustalonym w art. 154 k. p.
  Ta zmiana tekstu art. 156 § 1 k. p. jest sprzeczna...
 • ... karę publicznej nagany (karę publicznej nagany przewiduje § 77 lit. "b" k. p. CSRS z 1975 roku).
  Analizując treść art. 108 k. p...
 • ... k. p. CSRS z 1975 roku).
  Analizując treść art. 108
  k. p. J. Kruszewska opowiada się za obligatoryjnym stosowaniem kar za naruszenie...
 • ... p. (chodzi o sformułowanie "stosuje się") i art. 110 § 1 k. p. ("karę stosuje kierownik zakładu pracy"), lecz także z zasady jednolitości...
 • ... okres wypowiedzenia. Sformułowanie art. 45 k. p. i art. 46 k. p. wyraźnie przy tym dowodzi, że warunkiem uwzględnienia roszczenia pracownika nie...
 • ... czy podanie do wiadomości załogi - na podstawie art. 110 § 2 k. p. - faktu ukarania pracownika naganą nie zmienia istoty kary nagany na...
 • ... ukaraniu, może powodować sztuczne wydłużenie wymienionych w art. 109 § 1 k. p. terminów w tych sytuacjach, gdy pismo o ukaraniu pracownika zostało...
 • ... w art. 42 k. p. Z mocy zatem art. 70 k. p. stosowanie wobec pracowników z powołania przepisów dotyczących umowy o pracę...
 • ... W, D, 26 IX, g. 10
  28. Matematyczna liga zadaniowa,
  K, P, 26 IX, Z
  29. Nie bój się testów z matematyki...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego