Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
specyfik
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... o Człowieka, chodzi o uchwycenie tego, czym jest w swej specyfice - wielkiej i tragicznej zarazem. Dążność do tego, by mówić o...
 • ... Bronimy województwa częstochowskiego

  O
  specyfice ziemi częstochowskiej z abp. Stanisławem Nowakiem - metropolitą częstochowskim - rozmawia ks...
 • ... ich postawa, relikt przeszłości, jest przede wszystkim brakiem wiedzy o specyfice życia i możliwościach niewidomych: I zamiast kwitować to społeczne nastawienie...
 • ... to było z hardcorowym Minneapolis czy grunge'owym Seattle. O jej specyfice nie decyduje wyrazista stylistyka muzyczna. Chodzi raczej o odrębność kulturową...
 • ... dostrzegać proces pogłębiania się odrębności społeczeństwa wschodnio- i zachodnioniemieckiego.
  Opisanej
  specyfice sytuacji niemieckiej ulegały również Kościoły ewangelicki i katolicki Niemczech powojennych...
 • ... odwód (odwody) ogólnowojskowy;
  - pododdziały artylerii;
  - elementy zabezpieczenia logistycznego.
  Zatem o
  specyfice obrony brygady w terenie górzystym decyduje:
  o teren dogodny do...
 • ... często swoje źródła zarówno w instytucjonalnym zamknięciu środowiskowym (czyli w specyfice wojska jako instytucji totalnej), jak i dezorganizacji życia rodzinnego. Skoro...
 • ... życia, błogosławionej lekkomyślności, zawsze się zapomina w solennych rozważaniach o specyfice i odmienności Europy. Tymczasem vanitas, użycie i radość, pozostaje konstytuującym...
 • ... spekulatywnych, intelektualnych, zaczerpniętych z filozofii greckiej stanowić będzie o jego specyfice.
  Drugim z najwybitniejszych przedstawicieli chrześcijaństwa łacińskiego III w. jest św...
 • ... oczywiste, że wskazane jest poszukiwanie modeli dyspersji zanieczyszczeń lepiej odpowiadających specyfice odorów. Takie modele powinny uwzględniać:
  - krótkookresowe zmiany kierunku i siły...
 • ... faktem, należało więc tak je potraktować.
  - Owszem. Pamiętaj jednak o
  specyfice religii: z zasady musi sprawiać wrażenie poniekąd kłamstwa, nie może...
 • ... Co ciekawe, przyczyn zmian swego nastawienia Witkiewicz nie upatruje w specyfice cech górali, lecz wini za to proces rozwarstwiania się społeczności...
 • ... do jakichś innych fenomenów, jest pokazany rzeczywiście w całej swej specyfice - pochwała ta wydawać się może minimalistyczna, ale nie jest tak...
 • ... środowisku grotołazów opinię, że ratownicy nie są w stanie podołać specyfice działalności jaskiniowej. Pogląd ten pokutował dość długo przybierając wręcz - w...
 • ... kolację w gronie domowników.
  Dane z tabeli 15. przekonują o
  specyfice picia poszczególnych typów napojów alkoholowych na wymiarach miejsca picia i...
 • ... które tworzą z reklamy gatunek komunikacji masowej o niezwykle silnej specyfice.

  Rozdział III
  Komunikacja - formuła klasyczna
  Podczas pobytu na wakacjach, gdzieś...
 • ... innych dyscyplin, głównie humanistycznych, którzy nie mają żadnego pojęcia o specyfice badań pedagogicznych, możemy dopiero zdać sobie sprawę z powagi sytuacji...
 • ... i swoją świętość, a Papież nadaje temu kolorytowi, tej polskiej specyfice wymiar uniwersalny, włączając nasze dziedzictwo w katolickość Kościoła. Nie widzę...
 • ... artykuł Zbigniewa Tyszki, wyróżniający aż jedenaście kategorii rodzin o zróżnicowanej specyfice. Od miejskich rodzin robotników wysoko kwalifikowanych z przemysłu kluczowego poprzez...
 • ... już, że w okolicach tych wytwarza się dobre, o pewnej specyfice wina, wysyłane potem w świat przez port w La Rochelle...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego