Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
wypacza
Znaleziono 24 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Polski układu jałtańskiego rosyjskie MSZ ogłasza oświadczenie, iż Polska "nieuczciwie wypacza" Jałtę, która dała jej tyle korzyści. W istocie, taka interpretacja...
 • ... głównie w pokoju dziecinnym ściany "dyszą" wodą. Odklejają się tapety, wypacza parkiet, rozklejają się meble. Mam nadzieję, że opisywane przez pana...
 • ... Nietzschego, natomiast o samotności na emigracji wewnętrznej powiada, że często wypacza i pomniejsza istotne wartości ludzkiego charakteru i zgubna jest dla...
 • ... nierynkowego. Podział gospodarki na te dwa obce sobie człony całkowicie wypacza strukturę budżetu państwa. Jest to budżet chory, w którym ogromną...
 • ... kreowania wroga. Poza tym zmaganie z faktyczną czy urojoną masonerią wypacza często styl apostolstwa ludzi Kościoła. Łatwo wtedy zapomnieć, iż Chrystus...
 • ... swój punkt krytyczny. Punkt taki ma też sumienie. Jego przekroczenie wypacza sumienie i powoduje, że staje się ono głuche.
  We wtorek...
 • ... traci swoją operatywność; zamiast kontrolować - niejednokrotnie w ogóle hamuje aktywność, wypacza obiektywne widzenie siebie, prowadzi do zbytniego skoncentrowania się na własnej...
 • ... oraz surowców i materiałów zużywanych przez przemysł - obecny ich poziom wypacza rachunek kosztów. Potrzebne jest eliminowanie barier resortowych i lepsza koordynacja...
 • ... właścicielami treści przez siebie formułowanych, ponieważ publicznie je interpretuje i wypacza policjant.
  Zgodnie z tym obezwładniającym przekonaniem Andrzej Werner przedstawia przygodę...
 • ... i choć Gaston uważał, że słów mistrza nie powinno się wypaczać, tylko bez zastanawiania je realizować - przecież jednak go przegadali i...
 • ... od wielu czynników pierwotnych i wtórnych, które zmieniając reakcje postrzeżeniowe wypaczają uzyskany obraz. Czynniki te można ogólnie podzielić na: somatyczne - związane...
 • ... nie tylko
  spłycają buddyzm i starożytne tradycje ezoteryczne, ale również
  wypaczają tezy nowej nauki oraz przesłanie kontrkultury. Tak rozumiany
  RNE jest...
 • ... Ponieważ jest dość obszerny redakcja dokonała w nim skrótów nie wypaczając jednak jego sensu i pomysłów w nim zawartych.
  "Kolega dostarczył...
 • ... być może, na sprawy tzw. minionego okresu. Były takie sprawy, wypaczające charakter dyktatury proletariatu. Ale też n a g r u...
 • ... drugi dzień ukazał się skrót w postaci kilku linijek tekstu, wypaczający zupełnie moje wypowiedzi. Znalazło się tam sformułowanie o "negatywnej ocenie...
 • ... tym, jest wydarzeniem spektakularnym, sensacyjnym, bardzo szeroko (często w sposób wypaczający rzeczywistość) nagłaśnianym przez żądne sensacji media. Jednak tak naprawdę do...
 • ... wiedzy koniecznej do podjęcia tego programu, wychowywał się w warunkach wypaczających jego psychikę i system nerwowy, pozbawiony był systematycznej opieki pedagogiczno...
 • ... często także na nieświadomie mu ulegających demokratycznych działaczy i myślicieli, wypaczał treść przejmowanych demokratycznych ideologii. Łatwiej było potępić carat i zwalczać...
 • ... w sferę odwiecznego subiektywizmu. Wiem: każdorazowe przypomnienie sobie tamtej chwili wypaczało wspomnienie w mym umyśle. Prawda odeszła na postronku czasu. Spójrz...
 • ... po trzecie komunikacja nie może być, mówiąc słowami Habermasa, "systematycznie wypaczana", tj. zawierająca wieloznaczności, niejasności lub wręcz elementy niezrozumiałe (Habermas 1972...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego