krajać

Słownik języka polskiego PWN*

krajać
1. «ciąć coś na części»
2. «przecinać jakąś powierzchnię, tworzyć na niej ślad, bruzdę»
3. pot. «dokonywać operacji chirurgicznej»
kraj
1. «zamieszkane terytorium stanowiące całość polityczną i gospodarczą»
2. «obszar wyodrębniający się ze względu na jakieś cechy»
3. «jednostka podziału administracyjnego w Czechach, Słowacji i Rosji»
4. «kraniec, krawędź»

• krajowy • kraik
kraje anglosaskie «kraje anglojęzyczne, zwłaszcza Wielka Brytania i Stany Zjednoczone»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego