pieniądz

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pieniądz -niądza; -niądze, -niędzy, -niędz•mi

Słownik języka polskiego PWN*

pieniądz
1. «środek płatniczy przyjmowany w zamian za towary i usługi lub zwalniający od zobowiązań»
2. «moneta lub banknot obiegowy»

• pieniężny • pieniężnie • pieniążek • pieniąch
gorący pieniądz «pieniądze, które należy szybko wydać, ponieważ mogą stracić na wartości»
pusty pieniądz «pieniądze niemające pokrycia w towarze»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego