pieniądz

Wielki słownik ortograficzny PWN

pieniądz -niądza; -niądze, -niędzy, -niędz•mi

Słownik języka polskiego PWN

pieniądz
1. «środek płatniczy przyjmowany w zamian za towary i usługi lub zwalniający od zobowiązań»
2. «moneta lub banknot obiegowy»

• pieniężny • pieniężnie • pieniążek • pieniąch
gorący pieniądz «pieniądze, które należy szybko wydać, ponieważ mogą stracić na wartości»
pusty pieniądz «pieniądze niemające pokrycia w towarze»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego