rządy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rząd (władza państwowa) rządu, rządzie; rządy, rządów: rząd republiki, rząd dusz, ale: Rząd Narodowy, Rząd Tymczasowy ,
rząd (szereg) rzędu, rzędzie; rzędy, rzędów
Tym•czasowy Rząd Jed•ności Narodowej Tym•czasowego Rządu Jed•ności Narodowej, Tym•czasowym Rządzie Jed•ności Narodowej (skrót: TRJN)

Słownik języka polskiego PWN*

rządy alternatywne «gabinety zmieniające się w zależności od tego, która partia uzyska w wyborach większość parlamentarną»
rządy autorytatywne «rządy niepodlegające jakiejkolwiek kontroli społecznej, oparte na wymaganiu bezwzględnego posłuchu wobec władzy»
rzędu «około, w przybliżeniu»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego