Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ezopowych
Znaleziono 11 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... osobach rzeczywistych, później ubóstwionych (euhemeryzm), są legendy, przypowieści, bajki typu ezopowego, anegdoty, facecje, sensacje astronomiczne i klimatyczne, zarysy biograficzne parenetycznie traktowane...
 • ... się ostentacyjnie przede wszystkim przeciw językowi propagandy, przeciw socjalistycznej "mowie ezopowej", kłamstwu w środkach masowego przekazu. W wierszach tych poetów prawda...
 • ... niezmiernie niebezpieczna dla tego nieadekwatnego języka oficjalnego i dla mowy ezopowej, która charakteryzowała życie publiczne PRL-u i grę literatury z...
 • ... i możliwości ukrytych w językowych stereotypach. Przeciwnie, poszukiwał dla przekazania ezopowej mądrości zwrotów utartych i jasnych. Znajdował je w przysłowiach, których...
 • ... choćby słowem mówionym i pisanym na sposób mniej lub bardziej Ezopowy. Byliśmy świadomi, co oznacza wycofanie się Amerykanów z Wietnamu, również...
 • ... kuchnia, łaźnia, stajnia, ale ujęcie nieco inne, bo więcej bajek ezopowych, praktycznych rad gospodarskich, emblematów. Ostatnia, niby piąta część zbioru to...
 • ... wersje, które z kolei opierały się na najróżniejszych rękopiśmiennych kodeksach ezopowych.
  Ezop stał się uosobieniem wolności: nie tyle zorganizowanej walki o...
 • ... piętnastowiecznych: położył nacisk na dosadność, niekiedy wulgarność replik i dowcipów Ezopowych, wedle zasady, że naturalia non sunt turpia. Podtrzymał wielokrotnie opisywaną...
 • ... Żywotów biskupów włocławskich). Sekretarzował Kallimachowi Biernat z Lublina, autor bajek ezopowych i Raju dusznego (patrz rozdz. V, pkt 3). Kallimach zetknął...
 • ... i niektórzy publicyści zdobyli umiejętność odpowiedniego żonglowania słowami, mówili językiem ezopowym. Język ten Eufończycy opanowali na równi z eufońskim. Mówiło się...
 • ... wyraźniejszy jej wzorzec. Na przeszkody te pisarze reagowali nie tylko ezopowym językiem i formami zastępczymi; ograniczenia nierzadko stawały się wyzwaniem literackim...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego