Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
gen
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... stanowiła 1 Dywizja Litewsko-Białoruska) dowodzoną do 29 lipca przez gen. Władysława Jędrzejewskiego, a po nim przez gen. Jana Rządkowskiego i...
 • ... pułkowi piechoty mjr. Bernarda Monda i zaraz - na podstawie rozkazu gen. Wroczyńskiego - skierowano do przeciwnatarcia wymierzonego przeciwko 15 Dywizji Kawalerii rosyjskiej...
 • ... przez umyślne przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków Prokuratura Wojskowa oskarżyła gen. bryg. Mieczysława W., wówczas zastępcę dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony...
 • ... Głodowem oraz przerwanie pierścienia nieprzyjacielskiego na szosie pod Ostrowiem Mazowieckim, gen. Witkowski wyróżnił batalion morski w następującym rozkazie: " Marynarze! Z podziwem...
 • ... nie ludzi powiedział podczas mi koktajlu w ambasadzie Stanów Zjednoczonych gen. Maggart, zastępca Szefa TRADOC (US Army Training and Doctrine Command...
 • ... pięknie zadrzewione.
  Okolice Turwi wchodzą w skład Parku Krajobrazowego im.
  gen. D.
  Chłapowskiego. Park utworzony w 1992 na obszarze 17200ha, leży...
 • ... Siergiej Siergiejewicz Kamieniew. Podlegał mu Sztab Polowy ACz kierowany przez gen. Pawła Lebiediewa i płk. Borysa Szaposznikowa.
  Dowódcą Frontu Zachodniego (walczącego...
 • ... Stowarzyszenia Polskiego, nie zmieścił się w pierwszej dwudziestce najpopularniejszych polityków, gen. Tadeusz Wilecki, przywódca odłamu narodowców polskich, i Andrzej Lepper, przewodniczący...
 • ... walkę z rakiem jelita grubego. Profesor Jan Lubiński odkrył bowiem gen, który jest odpowiedzialny za ten rodzaj nowotworu złośliwego.
  Każdego roku...
 • ... jak wiadomo, wewnątrz jest zawsze bezpieczniej niż na obrzeżach - stwierdził gen. Koziej. Zdaniem generała fakt nikłego potencjału wojskowego nowych państw jest...
 • ... albo jego przedłużenie - zależy w którą stronę ona działa. Ów gen, zamiast genem starości, można nazwać genem, który wpływa na długość...
 • ... Wojciech Szatkowski, Muzeum Tatrzańskie  Twórcy podhalańscy

  Gminny Ośrodek Kultury im.
  gen. bryg. Andrzeja Galicy w Białym Dunajcu był organizatorem VII Białodunajeckich...
 • ... tysiące. Misja Mikołajczyka była tym trudniejsza, iż nie miał autorytetu gen. Sikorskiego, którego za męża stanu uznawali nawet przeciwnicy, ale stojące...
 • ... i USA
  MOSKWA
  (PAP, TASS)
  Szef sztabu generalnego armii rosyjskiej
  gen. Michał Kolesnikow podczas roboczej wizyty 5-6 bm. w Wiedniu...
 • ... albowiem wyrzekł się mnie... Był Wiedzącym. Wiedziałam, co to jest gen Starszej Krwi.
  - A taki gen odnaleziono u Riannon, gdy badaliście...
 • ... i ważnymi sprawami wewnątrzpartyjnymi, po drucie postawienie na czele rządu gen. Jaruzelskiego bardzo wzmocniło autorytet władzy wykonawczej.
  - Jak Pan ocenia, jako...
 • ... muzyką na czele przeszli pod budynek "Sokoła", gdzie pod tablicą gen. Andrzeja Galicy złożono wiązankę kwiatów, było krótkie słowo prezesa Zarządu...
 • ... innych bibliotekach, tzn. w Bibliotece Polskiej, Instytucie Polskim i Muzeum gen. Sikorskiego i w Studium Polski Podziemnej. Postanowiono ograniczyć zbiory biblioteczne...
 • ... i zwierzchnikami. Ostatecznie Siergiejowi S. nie postawiono dotychczas zarzutu zabójstwa gen. Papały. Policjanci uczestniczący w śledztwie twierdzą, że jest to wątek...
 • ... rozbiorów Polski, kiedy zagarnął ją rząd pruski.
  Napoleon nadał ją
  gen. Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu. Okryty sławą i ranami twórca legionów polskich...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego