Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
teorie-informacji
Znaleziono 18 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... się najkrócej. Wybiera najlepszą, dzwoni tam i się zapisuje.
  Tyle
  teoria.
  Informacje
  z sufitu
  Zadzwoniliśmy do jednej z poradni ortodontycznych w Nowej...
 • ... treściom niektórych związanych z nią pojęć. Na gruncie teorii systemów teoria informacji jest jednym z podstawowych zagadnień, które musi być uwzględnione przy...
 • ... człowieka jest twórczością, a każdy produkt pracy - dziełem sztuki.
  Współczesna
  teoria informacji uczy, że każde tworzenie informacji jest, w swej istocie, zawężeniem...
 • ... planowanie i prognozowanie, 5) ekonomia nauk, 6) informatyka (rozumiana jako teoria informacji naukowej) badająca naukę w aspekcie informacyjnym, 7) socjologia nauki i...
 • ... należałoby się zwrócić do bardzo zmatematyzowanej dziedziny wiedzy, jaką jest teoria informacji. Pozostańmy jednak przy mniej lub bardziej poglądowym wyjaśnieniu.
  Zbiór bezładnie...
 • ... w niej zawrzeć tę właśnie, a nie inną treść.
  Współczesna
  teoria informacji jest zaledwie pierwszym przybliżeniem do zrozumienia pojęcia informacji, i to...
 • ... teoria grafów, procesy Markowa, teoria relacji, klasyczna analiza, teoria gier, teoria informacji - oto przykłady dyscyplin matematycznych, których pojęcia i twierdzenia są w...
 • ... mnie sądził, byłem dość dobrze zorientowany w sprawach związanych z teorią informacji i doskonale zdawałem sobie sprawę, że wywody jego były, delikatnie...
 • ... treść, jaką informacja zawsze zawiera. Trudno więc byłoby uznać dzisiejszą teorię informacji za bodaj próbę teorii tworzenia, ale warto pomyśleć nad sugestiami...
 • ... nieraz przez miliardy lat. A potem, wielkim wysiłkiem przemyśleń i teorii, informacje te odczytuje się i organizuje, tworząc z nich coraz doskonalsze...
 • ... historyczną, semiotyczną itp. Są wreszcie próby definiowania kultury w kategorach teorii informacji i cybernetyki. Wśród tej wielości ujęć istnieje grupa definicji o...
 • ... zagadnień, które musi być uwzględnione przy wykorzystaniu analizy systemowej.
  W
  teorii informacji znaczenie pojęcia "informacja" nie jest utożsamione ze znaczeniem potocznym. Informacja...
 • ... w skali jednego lub więcej krajów. Rozwój cybernetyki, teorii systemów, teorii informacji umożliwił badania nad bardzo złożonymi układami, umożliwił analizę funkcjonowania systemów...
 • ... się inaczej, jak tylko zgodnie z prawem grawitacji.
  Według współczesnej
  teorii informacji (nieco tylko rzecz upraszczając) istnienie reguł zakazu, czyli istnienie ograniczeń...
 • ... science of science", co byłoby tytułem właściwszym. Definicja informatyki jako teorii informacji naukowej skłania do podania innego znaczenia tego terminu używanego w...
 • ... tym większa informacja. Tak właśnie definiuje się informację we współczesnej teorii informacji, tyle że czyni się to w precyzyjnym języku matematyki.
  Filozofowie...
 • ... podstawie dyscyplin księgoznawczych oraz dziedzin pokrewnych: logiki, statystyki, psychologii, pedagogiki, teorii informacji .
  Autor rozpatruje każdy z aspektów, podkreślając wagę językowo-stylistycznej pracy...
 • ... komórkowych funkcjonujących w naszym organizmie.
  W 2000 roku za podstawy
  teorii informacji komórkowych trzem naukowcom przyznano nagrodę Nobla, jednak praktycznie do dziś...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego