Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
uprzednich
Znaleziono 187 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... drugim wypadku uzyskanie odporności, z reguły długotrwałej, następuje w wyniku uprzedniego zakażenia.
  Przeciwciała powstają w komórkach zwanych immunocytami. Reakcje odpornościowe mogą...
 • ... wad zamiast rzeczy wadliwej, nie może on odesłać rzeczy bez uprzedniego porozumienia się ze sprzedawcą i obowiązany jest postarać się o...
 • ... od miasta zapłatę (z odsetkami za zwłokę), ale sąd zażądał uprzedniego wpłacenia wadium w wysokości 10 tysięcy złotych. A takich pieniędzy...
 • ... wykorzystana jako podstawa zaprogramowania działań praktycznych (linia a), które bez uprzedniego sprawdzenia ich skuteczności (pominięcie filtru prakseologicznego) mogą być "od razu...
 • ... początku swego życia jest niepodatny na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych bez uprzedniego zetknięcia się z nimi. W drugim wypadku uzyskanie odporności, z...
 • ... przeprowadzanie zbiórek publicznych oraz imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych bez uprzedniego uzyskania zezwolenia właściwego terenowego organu administracji państwowej, z wyjątkiem nabożeństw...
 • ... dawców.
  Nowe prawo zabrania bankom i klinikom przyjmować nasienie bez
  uprzedniego spisania danych oddającego je mężczyzny. Jego imię, nazwisko oraz adres...
 • ... jest świadczyć pracę w normalnym wymiarze czasu pracy bez potrzeby uprzedniego wypowiadania mu przez zakład pracy, jego dotychczasowych warunków pracy..
  Wyrok...
 • ... dalszej bezpiecznej jazdy i nie oddawać go do naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez PZU lub jego przedstawiciela chyba, że PZU...
 • ... korzyści finansowe. Syria do końca nie wierzyła, że Izrael - bez uprzedniego z nią porozumienia - wycofa się z Libanu. Teraz Damaszek musi...
 • ... publiczne wykonywanie utworów artystycznych oraz użytkowanie jakichkolwiek urządzeń poligraficznych bez uprzedniego uzyskania zgody właściwego organu;
  3) zawieszone zostało prawo pracowników do...
 • ... słupa rtęci i nie pozwala na zmianę maksymalnego wskazania, bez uprzedniego zstrząśnięcia mechanicznego. Termometry takie wykonywane są w różnych rozmiarach i...
 • ... legitymacji szkolnej lub tymczasowego dowodu osobistego;
  5) wprowadzony został obowiązek
  uprzedniego uzyskiwania zezwolenia właściwego terenowego organu administracji państwowej na pobyt stały...
 • ... żądania sprawozdań i wyjaśnień z terytoriów okupowanych. Poza tym bez uprzedniego uzgodnienia z referatem krajowym referaty fachowe nie mogły przedstawiać kierownictwu...
 • ... pewnego programu TV - "warto rozmawiać", byle na temat i bez uprzedniego ustawiania dyskusji. Zapewne, według nowych podziałów, usytuuję się w partii...
 • ... przedsiębiorstwa działające w warunkach rynkowych są informacje uzyskane w wyniku uprzedniego przeprowadzenia badań marketingowych. Funkcją takich badań jest minimalizacja ryzyka działania...
 • ... po uboju.
  § 3. Kto wprowadza do uboju mięso:
  1) bez
  uprzedniego urzędowego zbadania po uboju i oznakowania albo bez poddania go...
 • ... wymierzona za wykroczenie nie podlega wykonaniu, w razie zaś jej uprzedniego wykonania zalicza się ją na poczet kary wymierzonej za przestępstwo...
 • ... inny sposób przenosić prawa wynikające z ich umów dystrybutorskich bez uprzedniej pisemnej zgody Amway Polska, - zabiegać, ingerować lub usiłować nakłonić innego...
 • ... powoli grunt pod wszechwładzę policji politycznej w Niemczech, oczywiście po uprzedniej unifikacji i wyrwaniu gestapo z rąk Göringa.
  Niezależnie od tworzenia...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego