Wysokie

Słownik języka polskiego PWN*

chmury wysokie «chmury znajdujące się na wysokości od 7000 do 15000 m»
torfowisko wysokie «torfowisko powstałe w bezodpływowych zagłębieniach terenu»
wysoki
1. «taki, w którym odległość między podstawą a wierzchołkiem jest duża; o ludziach: mający duży wzrost»
2. «mający pewną odległość między podstawą a wierzchołkiem»
3. «znajdujący się w dużej odległości w górę w stosunku do jakiegoś punktu odniesienia»
4. «zajmujący pierwsze lub ważne miejsce w jakiejś hierarchii»
5. «mający dużą wartość, duże znaczenie»
6. «znaczny pod względem natężenia, intensywności»
7. «o głosie, dźwięku: mający dużą częstotliwość drgań»
8. «szlachetny i wzniosły»

• wysoko
klin wysokiego ciśnienia «strefa wysokiego ciśnienia atmosferycznego znajdująca się między dwoma układami niskiego ciśnienia»
samogłoska wysoka «samogłoska wymawiana przy znacznym wzniesieniu języka ku sklepieniu jamy ustnej»
wał wysokiego ciśnienia «obszar wysokiego ciśnienia rozdzielający dwa niże»
izba wyższa «w niektórych państwach: jeden z dwu organów parlamentu, zatwierdzający ustawy»
konferencja na najwyższym szczeblu «konferencja, w której uczestniczą głowy państw lub premierzy»
matematyka wyższa «dział matematyki operujący pojęciem granicy»
Sąd Najwyższy «naczelny sąd sprawujący nadzór nad działalnością wszystkich innych sądów w zakresie orzecznictwa»
siła wyższa «zdarzenie, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec»
stan wyższej konieczności «sytuacja, w której sprawca działa w celu uchylenia bezpośredniego zagrożenia»
start wysoki «pozycja wykroczna, z której rozpoczyna się bieg na średnich lub długich dystansach»
stowarzyszenie wyższej użyteczności «w Polsce do 1989 r.: stowarzyszenie prowadzące szczególnie ważną działalność, mające zagwarantowane aktem prawnym pewne przywileje»
szkoła wyższa «szkoła kształcąca pracowników naukowych oraz najwyżej kwalifikowanych pracowników w poszczególnych zawodach»
wykształcenie wyższe «zasób wiedzy zdobytej przez kogoś w wyższej uczelni»
wysoki połysk «mocne lśnienie powierzchni czegoś, zwłaszcza mebli»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego