dziecko

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dziec•ko -c•ka, -c•kiem; dzieci, dzieć•mi
dzieci kwiaty dzieci kwiatów, o dzieciach kwiatach
Towarzy•stwo Przyjaciół Dzieci Towarzy•stwie Przyjaciół Dzieci (skrót: TPD)

Słownik języka polskiego PWN*

dziecko
1. «człowiek od urodzenia do wieku młodzieńczego»
2. «syn lub córka, niezależnie od wieku»
3. «poufały, serdeczny zwrot do osoby dorosłej»
4. «niedorosłe zwierzę»
5. «wytwór czyjejś pracy»

• dziecięcy • dziecięco • dziecięcość
dziecko naturalne daw. «dziecko nieślubne»
dziecko nieślubne «dziecko pochodzące ze związku pozamałżeńskiego»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego