dziecko

Wielki słownik ortograficzny PWN

dziec•ko -c•ka, -c•kiem; dzieci, dzieć•mi
dzieci kwiaty dzieci kwiatów, o dzieciach kwiatach
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Towarzystwie Przyjaciół Dzieci (skrót: TPD)

Słownik języka polskiego PWN

dziecko
1. «człowiek od urodzenia do wieku młodzieńczego»
2. «syn lub córka, niezależnie od wieku»
3. «poufały, serdeczny zwrot do osoby dorosłej»
4. «niedorosłe zwierzę»
5. «wytwór czyjejś pracy»

• dziecięcy • dziecięco • dziecięcość
dziecko naturalne daw. «dziecko nieślubne»
dziecko nieślubne «dziecko pochodzące ze związku pozamałżeńskiego»
dziecko specjalnej troski «dziecko upośledzone»
trudna młodzież, trudne dziecko «młodzież, dziecko sprawiające kłopoty wychowawcze»
uznać dziecko «o mężczyźnie: stwierdzić przed sądem lub przed urzędnikiem stanu cywilnego, że jest się ojcem danego dziecka»
dom dziecka «zakład wychowawczy dla sierot lub dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej»
rodzinny dom dziecka «dom, w którym niewielka grupa sierot lub dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej wychowuje się w pełnej rodzinie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

dziecko
11.05.2009
Pozdrawiam. Proszę o etymologię wyrazu dziecko, mam problem z dostępem do odpowiedniego słownika. Z góry dziękuję.
jednak to dziecko
24.11.2014
Szanowni Państwo!
Zastanawiam się nad fenomenem ostatnich kilku lat, a mianowicie – coraz częściej spotykam się z używaniem zwrotów typu: te niebo, te dziecko, te pianino i tym podobnych. Słyszę to zarówno w swoim otoczeniu jak i w mediach (stosowane przez dziennikarzy i osoby znane). Zaczęłam się zastanawiać, czy jest to poprawne językowo (czy nie powinno używać się zwrotu to dziecko?), a także skąd w ogóle się wzięło?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Syn to też dziecko!
16.12.2016
Mam trzech Synów. Pytanie moje brzmi, jak poprawnie podpisać się przy życzeniach: czy można użyć zwrotu : Asia i Karol z Dziećmi czy należałoby uczyć formy z Synami?

z poważaniem
Asia

Ciekawostki

Mówimy „Dzieci i ryby głosu nie mają”, mając na myśli to, że dzieci obecne przy rozmowie dorosłych nie powinny się odzywać.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... u. Zabrali przy okazji baloniki i transparenty opatrzone hasłami: "Nasze dzieci chcą Środkowopomorskiego", "Chcemy żyć w Środkowopomorskiem". Zbigniew Orsztynowicz (OPZZ), przewodniczący...
  • ... Dom Kultury z Nowego Targu. Swoje plastyczne zdolności zaprezentowało 401 dzieci, które nadesłały 427 prac w różnych technikach: malarstwo na papierze...
  • ... jej pobytu w Polsce. Bardzo się kochaliśmy i chcieliśmy mieć dziecko. Podejrzewałem, że nie mówi mi wszystkiego o swoim stanie. A...

Encyklopedia PWN

med., psychol. człowiek w pierwszym okresie postnatalnego rozwoju osobniczego (ontogeneza), od chwili urodzenia do zakończenia procesu wzrastania;
miesięcznik, wydawany od 1995 w Warszawie;
miesięcznik, wydawany od 1951 w Warszawie;
zinstytucjonalizowane w III Rzeszy uprowadzenie dzieci, uznanych przez władze niemieckie za „wartościowe rasowo”, w celu ich zgermanizowania; organizowany w czasie II wojny światowej;
prawo dzieci, które nie pochodzą od męża matki;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego